airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Meddelelse - vaskeriet er åbnet i Kangerlussuaq

Vaskeriet i Kangerlussuaq er åbnet. Vaskeriet er åbent for alle
6. september 2022

Vaskeriet er placeret i multihuset B-2134 Kyleip aqq. 3 

Poletter til vaskeriet (mønt) skal bruges, og kan købes i Borgerservicen hvor nøglen til vaskeriet bliver udleveret. Man skal købe poletter, mens Borgerservicen er åben, mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 10:00 – 15:00 - onsdag er Borgerservicen lukket.
Husk at medbringe vaskepulver.
Når man er færdig i vaskeriet, skal nøglen returneres til Borgerservicen, og hvis Borgerservicen er lukket for dagen, ligges nøgle i postkassen udenfor Borgerservice.

1 vaskemaskine kr. 25
1 tørretumler kr. 25

 

Notice - the laundry is open

The laundry in Kangerlussuaq has opened. The laundry is open to everyone

The laundry is located in Multihouse B-2134 Kyleip aqq. 3
Tokens for the launderette (coin) must be used and can be purchased at Citizens Services, were the key to the laundry also will be handed over. Tokens must be purchased while Citizen Service is open, Monday, Tuesday, Thursday and Friday between 10:00 – 15:00, Citizen Service is closed on Wednesday.
Remember to bring washing machine soap.
When you have finished in the laundry, the key must be returned to Citizen Services, and if the Citizens Services is closed for the day, you can put the key in the mailbox outside Citizens Services.


1 washing machine dkk. 25
1 dryer dkk. 25