airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ærespris 2022 for Maniitsoq Sammen med Kangaamiut, Napasoq og Atammik

11. oktober 2022

Ærespris 2022 for Maniitsoq Sammen med Kangaamiut, Napasoq og Atammik 

Vi nærmer os nu årets sidste måned, og siden 1989 har der været tradition for, at Maniitsoq kommunalbestyrelse uddeler ærespris til en eller flere indstillede personer.

Æresprisen uddeles i form af et diplom ledsaget af en pengegave fra "Fonden for Maniitsup Kommunea´s Ærespris".

Fondens formål er at skænke Maniitsup Kommunea´s ærespris til personer, som gennem særlig fortjenstfuld indsats har udvist interesse, flid og ini­tiativ indenfor Maniitsup Kommunea, og uddeling af ærespris sker een gang om året efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser, ligesom kommunalbesty­relsen fastsætter æresprisens antal og pengegavens stør­relse.

Æresprisen vil atter blive uddelt i år, og i den anledning skal kommunal­besty­relsen herved opfordre enkeltpersoner, foreninger samt organisationer om at være med til at vælge æresprismodtagerne i 2022 og fremkomme med velbegrun­dede indstillinger til kommunalbestyrelsen.

Forslagene skal være kommunalbestyrelsen i hænde senest mandag den 14. novem­ber 2022.

Tildeling af ærespris vil ske i december måned.

Med venlig hilsen

        

Malik Berthelsen

borgmester