airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 81 for område til bolig- og fællesformål vest for Umiivitsiaq og syd for Qiviarfik i Sisimiut

Kommuneplantillæg nr. 81 for område til bolig- og fællesformål vest for Umiivitsiaq og syd for Qiviarfik i Sisimiut er den 24. August 2023 godkendt endeligt af Borgmesteren på vegne af Kommunalbestyrelsen, hvilket herved bekendtgøres
6. oktober 2023

Kommuneplantillæg nr. 81 til kommuneplanen for Qeqqata Kommunia 2012-2024 er udarbejdet for at åbne op for flere boligmuligheder i området, samt at skabe centerområde med fællesformål, som er mere publikumsorienteret, særligt i forbindelse med eksisterende kyststi og kollegier i området. Med kommuneplantillæg nr. 81 etableres to delområder. Delområde 800-A53 udlægges til boligområde med 5 byggefelter, der kan opføres som blandet boligform eksempelvis ældreboliger, handikapboliger, personaleboliger og kollegiebebyggelse. Delområde 800-C26 udlægges til centerformål med i alt 15 byggefelter, med mulighed for boliger, offentlig og privat service med detailhandel, kultur- og idrætsfaciliteter, rekreative funktioner.

Planen kan ses på Qeqqata Kommunias digitale kommuneplan https://pilersaarut.qeqqata.gl/ eller udleveres ved henvendelse til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen.

Du kan også læse den på pdf her.