airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 82 til kommuneplanen for Qeqqata Kommunia 2012 – 2024, centerområde mellem Paamaap Kuua og Sisimiut Sygehus

Kommuneplantillæg nr. 82 til kommuneplanen for Qeqqata Kommunia 2012-2024 er den 28.09.2023 godkendt endeligt af kommunalbestyrelsen, hvilket hermed bekendtgøres
26. oktober 2023

Kommuneplantillæg nr. 82 for centerområde mellem Paamaap Kuua og Sisimiut Sygehus er tilvejebragt for at imødekomme etablering af et nyt butikshus til Brugseni. Planområdet er placeret centralt i Sisimiut og omfatter delområde 800-C2.2.

Planen kan ses på kommunens hjemmeside www.qeqqata.gl under nyheder, samt på Qeqqata Kommunias digitale kommuneplan https://pilersaarut.qeqqata.gl/ eller udleveres ved henvendelse til Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen.

Link:  https://pilersaarut.qeqqata.gl/media/1794/endelig-kpt-82.pdf