airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ærespris 2023 for Maniitsoq

Vi nærmer os nu årets sidste måned, og siden 1989 har der været tradition for, at Maniitsoq kommunalbestyrelse uddeler ærespris til en eller flere indstillede personer
20. oktober 2023

Æresprisen uddeles i form af et diplom ledsaget af en pengegave fra "Fonden for Maniitsup Kommunea´s Ærespris".

Fondens formål er at skænke Maniitsup Kommunea´s ærespris til personer, som gennem særlig fortjenstfuld indsats har udvist interesse, flid og ini­tiativ indenfor Maniitsup Kommunea, og uddeling af ærespris sker een gang om året efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser, ligesom kommunalbesty­relsen fastsætter æresprisens antal og pengegavens stør­relse.

Æresprisen vil atter blive uddelt i år, og i den anledning skal kommunal­besty­relsen herved opfordre enkeltpersoner, foreninger samt organisationer om at være med til at vælge æresprismodtagerne i 2023 og fremkomme med velbegrun­dede indstillinger til kommunalbestyrelsen.

Forslagene skal være kommunalbestyrelsen i hænde senest mandag den 13. novem­ber 2023.

Tildeling af ærespris vil ske i december måned.

Med venlig hilsen

Malik Berthelsen, borgmester