airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig licitation - bus garage i Maniitsoq

Qeqqata Kommunia, ved Området for Teknik og Miljø i Maniitsoq, udbyder hermed ovenstående opgave i offentlig licitation.

Arbejdet udbydes i hovedentreprise.

Alle arbejder forventes afleveret 06.12. 2024.
6. oktober 2023
Tildelings kriterier:
Udbudsformen er efter ”laveste pris” og er en offentlig licitation.
Tilbudsgiver skal registrere sig hos Masanti A/S i Maniitsoq så meddelelse om evt. rettelser kan fremsendes til tilbudsgiver.

Tilbudsliste, inklusiv dokumentation om tilbudsgiveren ikke har forfalden gæld til den offentlige på over 100.000 kr. samt dokumentation om mulighed for garantistillelse med en erklæring fra et pengeinstitut eller forsikringsselskab afleveres i lukket kuvert påskrevet
”Bus garage i Maniitsoq”, og anført med byderens navn.

Alternative tilbud modtages, men Qeqqata Kommunia, ved Området for Teknik og Miljø i Maniitsoq forholder sig retten til at afvise alternative tilbud.

Udbudsmaterialet kan bestilles ved henvendelse til Masanti A/S i Maniitsoq eller
tlf. 81 71 13, e-mail: mir@masanti.gl

Kuvert afleveres hos Masanti A/S i Maniitsoq senest 01.11.2023 kl. 14.00, hvor tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte være til stede.

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta / Med venlig hilsen
Qeqqata Kommunia, Teknikkimut Avatangiisinullu immikkoortortaqarfik / Området for Teknik og Miljø