airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

KTI, DTU, MSK, ACB, GE Region Qeqqata og Qeqqata Kommunia: Samlet Campus i Sisimiut vil styrke Uddannelse og Erhvervsliv

Flytningen af Jern & Metal til Sisimiut er en iøjnefaldende mulighed, da Jern & Metal's afdeling i Nuuk står over for nedrivning. En samlet campus vil bringe betydelige fordele med sig. Dette skridt vil styrke uddannelserne, og understøtte et mere bæredygtigt og sundt bosætningsmønster i Grønland. Sisimiut vil med fælles campus også opbygge et endnu større internationalt uddannelsesmiljø
15. november 2023

Store uddannelsesinstitutioner vil have bedre faglige miljøer og elever vil kunne opnå højere faglig standard, og en fælles campus vil styrke trivslen, motivation og inspiration for studerende, og uddannelserne vil kunne uddanne for lavere pris pr. årselev og færdiguddannet.

Sidst Naalakkersuisut udtalte sig om flytningen var i en pressemeddelelse tilbage i februar 2022, hvor de, for snart 2 år siden, skrev at de har besluttet at fortsætte med arbejdet med udflytning af Jern- og Metalskolen til Sisimiut. Naalakkersuisut har siden da, ikke meldt noget nyt.

Bred opbakning fra uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet til flytning af Jern og Metal

Kalaallit Nunaanni Ilinniarfik (KTI), den tekniske uddannelsesinstitution, bevæger sig mod en spændende fremtid med en potentiel flytning til Sisimiut. Dette strategiske skridt mod en samlet campus i Sisimiut har bred støtte fra forskellige nøgleaktører og har potentiale til at styrke uddannelserne og erhvervslivet i Grønland.

GE Regionsformand, Knud Oxenvad, støtter også flytningen af KTI til Sisimiut, og siger: "Erhvervslivet i Grønland har brug for veluddannede fagfolk, og en samlet campus vil forbedre uddannelseskvaliteten og derved styrke erhvervslivet. Vi opfordrer til en flytning af Jern & Metal til Sisimiut. Vi ser potentiale i udflytning af offentlige arbejdspladser for at støtte et mere sundt bosætningsmønster i Grønland."

Qeqqata Kommunia offentliggjorde i januar 2022 et åbenbrev til Naalakkersuisut på deres hjemmeside, hvori de skriver at hvis Naalakkersuisut ikke ønsker at uligheden mellem kommunerne skal fortsætte, og hvis Naalakkersuisut, ligesom kommunen også tænke på den samfundsgevinst man kan få ved at samle lignende uddannelsessteder sammen, bør Naalakkersuisut vægte at samle KTI og Jern- og Metalskolen. 

Forstander for KTI, Jokum Møller, udtaler: ”Ved sammenlægning, vil der kunne skabes synergieffekter, såvel som på den faglige plan som på den driftsmæssige side af skolen. Her henvises til jeg bestyrelsens indstilling til sammenlægning, som Naalakkersuisut har modtaget”

Dansk Teknisk Universitet, der allerede har etableret en arktisk ingeniøruddannelse i Sisimiut, ser også potentiale i denne flytning. Leder af DTU Sisimiut, Susanne Hanson udtaler: "DTU og KTI har allerede en stærk relation og arbejder tæt sammen. At samle de tekniske uddannelser i Sisimiut styrker synergieffekten mellem vores uddannelsesinstitutioner og fremmer studiemiljøet for de unge. Et godt studiemiljø er direkte afspejlet på antallet af unge der færdiggør deres uddannelse."

Maskinmesteruddannelsen (Maskinmester skolen København, MSK) og fiskeri teknolog-uddannelsen (DTU) er blandt de uddannelser, der også er kommet til Sisimiut i de seneste år, og er med til at give bedre uddannelsesmuligheder. MSK’s Rektor, Ulrik Bak Nielsen, bakker op om Sisimiuts position som uddannelsesby. Han fremhæver vigtigheden af at etablere et bredt teknisk uddannelsesmiljø, der fremmer sociale og faglige fællesskaber på tværs af tekniske discipliner.
"Sisimiuts udvikling som teknisk uddannelsesby vil berige studerendes erfaringer og styrke byens position som et uddannelsesknudepunkt i Grønland," udtaler rektor Ulrik Bak Nielsen. Han ser frem til at se realiseringen af dette initiativ og dets positive indvirkning på regionens faglige niveau.

Arctic Circle Business som ejer fablab, bakker også fuldt op om en flytning af Jern & Metal, og ønsker at donorer Qulleq fablab, da det vil understøtte campusfølelsen, og styrke interessen for at skabe innovation og arbejde med maskiner. Direktør Jesper Schrøder udtaler: ”Sisimiut viser allerede at vi er en god uddannelses by, og det vil kun blive stærkere med flytningen af Jern & Metal, og her vil Qulleq Fablab passe perfekt ind, og kunne understøtte de studerendes interesse i uddannelse og innovation.”

Synergieffekter mellem uddannelsesinstitutioner opstår gennem samarbejde og integration

Når uddannelsesinstitutioner arbejder sammen eller samles på en campus, kan de opnå en mere effektiv udnyttelse af ressourcer. Dette muliggør også en bredere vifte af uddannelsesmuligheder for studerende, da de får adgang til flere fag og specialiseringer. Det kan give betydelige fordele, der styrker uddannelsessektoren og samfundet som helhed.

Samarbejde mellem institutioner kan fremme innovation og forskning ved at kombinere forskningsressourcer og fremme interdisciplinært samarbejde. Dette er særlig værdifuldt i håndtering af komplekse udfordringer. Dette øger uddannelsesinstitutionernes tiltrækningskraft for unge da studiekulturen vil være stærkere og social integration forbedres på en samlet campus.

Værksteder, laboratorier, undervisningslokaler og udstyr vil kunne blive anvendes mere effektivt og af flere, ved at have uddannelserne samlet et sted.

Borgmesteren for Qeqqata Kommunia, hvor Sisimiut er beliggende og som tilhører partiet Siumut, udtaler: ”Siden Naalakkersuisut lovede at arbejde videre med flytningen, er der gået 21 måneder siden, og vi har ikke hørt om hvad der er blevet besluttet, og det er ikke godt for alle. At flytningen af uddannelsen vil gavne vores kommune stort, vil jeg ikke holde skjult. Ikke kun for vores kommune, der er også kommet udmeldinger fra alle, at det største udbytte kan opnås for studerende og undervisere, og jeg mener, at Naalakkersuisut er enige i det, og at det er vigtigt for dem. Derfor må Naalakkersuisut snart tage en beslutning, da arealet er klar til at blive bygget på i Sisimiut.”

Uddannelserne, erhversvlivet i regionen og kommunen, håber at Naalakkersuisut tager beslutningen om flytte Jern & Metal til Sisimiut, så vi kan løfte uddannelsesniveauet. Sisimiut er en god uddannelsesby, kvadratmeterprisen er billigere end i Nuuk.

Lad os komme i gang.