airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fremlysning

Qeqqata Kommunia efterlyser ejer til B-744, Tasersuaq 9.
På kortet er B-744’s placering afmærket, og ejeren er ukendt i dag.
28. maj 2024

Er B-744 dit, eller har du oplysninger om hvem der ejer den, så henvend dig til Området for Teknik og Miljø.


Det er vigtigt at du henvender dig hos Området for Teknik og Miljø og erklærer dig som ejer af B-744, hvis den er din.

Fremlysningen starter 16. maj 2024 og løber i tre måneder, frem til 16. august 2024. Dersom ingen melder sig som ejer, vil B-744 blive nedrevet, da den er stærkt forfalden.
Der henvises til følgende lovgivning:

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet:
§ 36 Kommunalbestyrelsen forestår bortskaffelsen af affald og afgør, om et stof eller en genstand kan betragtes som affald. Bortskaffelsen af biler, både, skibe, snescootere og lignende større genstande kan først ske, når disse har været fremlyst i mindst 3 måneder.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter at den i stk. 1 nævnte afgørelse er truffet, sælge eller holde auktion over sådanne genstande for at dække omkostningerne ved håndtering og bortskaffelse af genstandene.