airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vær med til at sikre dit barns trivsel og sundhed

Kom til forældreaften for alle forældre til børn i 5. – 10. klasse og få indflydelse på dit barns sundhed og trivsel i hverdagen.
Fra:
20. januar 2021 16:30
Til:
20. januar 2021 20:30
Sted:
Maniitsoq

Kære forældre med børn i 5.-10. klasse
I august 2020 deltog jeres børn i skolebørnsundersøgelsen HBSC. Børnene fik bl.a. spørgsmål om deres sundhed, trivsel, forbrug af alkohol, hash og cigaretter, samt opbakningen fra forældre mm.

Skolerne i Sisimiut og Maniitsoq, Qeqqata Kommunia, Paarisa og Center for Folkesundhed i Grønland inviterer til forældreaften:
Onsdag d. 20. januar i Maniitsoq og torsdag d. 21. januar i Sisimiut.

På forældreaftenen præsenteres resultaterne af undersøgelsen vedrørende jeres børns sundhed, trivsel og rusmiddelbrug. I vil også blive præsenteret for tiltag, som kan fremme jeres børns sundhed og trivsel og begrænse brugen af rusmidler og tobak.

Vær med til at fremme sundhed og trivsel
Qeqqata Kommunia har igangsat en større forebyggelsesindsats kaldet Qeqqata-modellen i samarbejde med Paarisa og Center for Folkesundhed i Grønland (SIF). Denne model er inspireret af Islands arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme, hvor målet er at fremme børn og unges trivsel og sundhed samt nedbringe forbruget af rusmidler og tobak. Det samme ønsker Qeqqata Kommunia for vores børn!
Det er vigtigt, at forebyggelsen sker i tæt samarbejde mellem kommunen, Paarisa, SIF, skolerne, fritidstilbud, foreninger, borgere og ikke mindst jer forældre.

Få ny viden og deltag i debatten
Med udgangspunkt i resultaterne fra undersøgelsen og viden om sundhed og trivsel bliver der mulighed for debat mellem forældre, som har børn i samme årgang. Her drøftes både de områder, hvor det går rigtig godt for børnene, samt de områder, I som forældre mener skal styrkes i børnenes hverdag.
I de følgende år gentages HBSC-undersøgelsen, så vi kan måle på, om de tiltag, der bliver igangsat, har en positiv indvirkning på børnenes sundhed og trivsel.
Kom og få indflydelse på, hvordan vi sammen skaber mere sundhed og trivsel i vores børns hverdag. Qeqqata Kommunia prioriterer børn og unges sundhed og trivsel højt, og med jeres indsats og opbakning vil vi kunne opnå endnu mere.

Forældreaftenen starter i aulaen på dit/jeres barns skole

Grundet Covid-19 restriktioner starter programmet forskudt efter dit barns klassetrin:
5.-6. klasse: kl. 16:30-19:00
7.-8. klasse: kl. 17:15-19:45
9.-10. klasse: kl. 18:00-20:30
Der serveres aftensmad i løbet af aftenen. Af denne grund er der tilmelding. Dit barn modtager en tilmeldingsblanket fra skolen, som skal afleveres til klasselæreren.

Senere på året vil lignende arrangementer afholdes i kommunens bygder.

Vi opfordrer alle forældre til børn i 5. til 10. klasse til at deltage i arrangementet, som har stor betydning for dit barn.

Vi glæder os til at se dig!

Læs mere om Qeqqata-modellen under nyheder på qeqqata.gl eller scan QR-koderne herunder med din smartphone: