airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Licitationer

Efter licitationsloven skal kommunen offentliggøre de licitationer, som kommunen foretager.
Dette sker både i aviser, på opslag og her på hjemmesiden i elektronisk form.

Hvis der er kommunale licitationer i gang i samarbejde med kommunens anlægsafdeling og øvrige områder, vil du således kunne se dem på denne side.

Få indblik i de enkelte licitationer ved at trykke på opgavefeltet.

Aktuelle licitationer 

Licitation vedr. renovationskørslen i Kangaamiut 2024

 

Dag- og natrenovationskørslen i Kangaamiut udbydes i offentlig licitation for perioden 01.03.2024 - 31.03.2027.

 

Licitationen afholdes 19. februar 2024 kl. 10:00 i kommunekontoret for teknik og miljø, Maniitsoq. Tilbud kan sendes med lukket kuvert

pr. post til:

Qeqqata Kommunia

Teknik og miljø

Postboks 100

 

3912 Maniitsoq

Mærket: Licitation vedr. renovationskørsel Kangaamiut 2024

 

Yderligere oplysninger fremgår af licitationsmaterialet, som kan rekvireres ved henvendelse til e-mail man.otm@qeqqata.gl eller Område for Teknik og Miljø i Maniitsoq

Licitation på kloakdrift i Maniitsoq 2024-2027

Qeqqata Kommunia udbyder opgaven med kloakdrift i Maniitsoq 2024-2027 i offentlig licitation for perioden 1. juni 2024 til 31. december 2027.

Udbudsmaterialet kan rekvireres fra d. 20. december 2023 ved henvendelse til Området for Teknik og Miljø, man.otm@qeqqata.gl. Tildelingskriteriet er laveste pris.

Tilbud skal afgives skriftligt. Udfyldt tilbudsark samt bilagsmateriale skal afleveres i lukket kuvert med mæket ”Licitation – Kloakdrift i Maniitsoq 2024-2027 – tilbudsgivers navn” til Området for Teknik og Miljø, Kuuttartoq 8, Postboks 100, 3912 Maniitsoq senest fredag den 2. februar 2024, kl. 10:00

 

          ________________________________________________________________

 

 

Offentlig licitation

Udlicitering af udførsel af renovering, ombygning og tilbygning af B-119 Kangaamiut Atuarfia

 

Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø inviterer hermed interesserede til at afgive tilbud på hovedentreprise. Arbejdet vil omfatte alle arbejder for renovering, ombygning og tilbygning af Kangaamiut Atuarfia som får en samlet nettoareal på 1043 m2, heraf 151,9 m2 er nyopførsel.

 

Nærmere beskrivelse af skolerenoveringens omfang og tildelingskriterier for udførsel fremgår af udbudsmaterialet.

 

Forventet udførelsesstart er maj 2024 og aflevering 18.12.2026

 

Opgaven udbydes som offentligt udbud i henhold til Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, med de ændringer, der følger af Inatsisartutlov nr. 4 af 15. april 2011, Inatsisartutlov nr. 18 af 22. november 2011 og Inatsisartutlov nr. 15 af 26. november 2020 og vil blive tildelt efter kriteriet ”laveste pris”.

 

Interesserede kan indhente udbudsmaterialet fra d. 16.02.2024 ved at kontakte Rambøll på nedenstående mail:

ramboll@ramboll.gl med cc ldsk@ramboll.gl

 

Dato for licitation vil fremgå af udbudsskrivelsen.

Nærmere oplysninger herom vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

Qeqqata Kommunia

Området for Teknik og Miljø

Guutaap Aqq. 5, B-1295

3911 Sisimiut