airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Efterlevende til offentligt ansatte

Generelt 

Arbejdsmarkedet i Grønland består af en offentlig og en privat sektor. Arbejdsforholdene i begge sektorer er reguleret gennem lovgivningen. Offentligt ansattes ansættelsesvilkår er herudover også reguleret efter den overenskomst, den enkelte er ansat efter. Nedenstående gælder kun for offentligt ansatte.

Dør din ægtefælle eller samlever, imens han eller hun er offentlig ansat, kan du som efterlevende have ret til:

 • Efterindtægt
 • Eventuel personalebolig og bohaveflytning
 • Eventuel fratrædelsesrejse
 • Eventuel kistetransport

Ikke alle efterlevende har samme rettigheder. Dine rettigheder er bestemt af din afdøde ægtefælles eller samlevers overenskomst og ansættelsesvilkår.

 

Efterindtægt 

Efterlevende til offentlige ansatte kan have ret til efterindtægt. Det vil sige, at du som efterladt modtager den afdødes indtægt i en vis periode. Dine rettigheder som efterladt er bestemt af den afdøde ægtefælles eller samlevers overenskomst.

I følge funktionærloven kan du have ret til yderligere efterindtægt - udover de fastsatte regler i overenskomsten.

Et eksempel har en funktionær været ansat i virksomheden i 1, 2 eller 3 år og dør funktionæren i ansættelsestiden, er funktionærens ægtefælle eller børn under 18 år, som funktionæren har forsørgelsespligt for berettiget til, 1, 2 eller 3 måneders løn.

Følgende regler gælder for AK’er og SIK’er. Var den afdøde ansat under en anden overenskomst, bør du som efterladt undersøge den korrekte overenskomst, for at finde ud af dine rettigheder.

Efterindtægt for tjenestemænd under AK
Efterladte til en tjenestemand, som ved sin død var ansat eller pensioneret, er berettiget til efterindtægt.

Efterindtægten udbetales til den efterladtes ægtefælle. Efterlader den afdøde ikke en ægtefælle, men børnepensionsberettigede børn, er disse berettigede til efterindtægt. Efterlader den afdøde hverken ægtefælle eller børnepensionsberettigede børn, er den afdødes bo berettiget til efterindtægt.

Efterladte har som udgangspunkt ret til efterindtægt i 3 måneder efter dødsfaldet. Hertil gælder følgende regler:

 • Er den afdøde afgået ved døden som umiddelbar følge af sit arbejde, har efterladte ret til efterindtægt i 12 måneder
 • Er den afdøde afgået ved døden, inden ægtefællen opnår ret til ægtefællepension, har den efterladte ægtefælle ret til efterindtægt i 9 måneder

Efterindtægt for SIK’er
Følgende regler gælder for efterladte til barnehjælpere, socialmedhjælpere og socialhjælpere.

For at efterladte kan have ret til efterindtægt, skal:
 • Den afdøde være ansat i det offentlige, når han eller hun dør
 • Den afdøde mindst have været ansat på arbejdspladsen i 1 år

Hvor længe efterladte kan få efterindtægt, afhænger af hvor længe den afdøde har været ansat på arbejdspladsen forud for sin død:
 • Har den afdøde været ansat i 1 år, har du ret til 1 månedsløn
 • Har den afdøde været ansat i 2 år, har du ret til 2 måneders løn
 • Har den afdøde været ansat i 3 år, har du ret til 3 måneders løn

Efterindtægt udbetales enten til:
 • Den afdødes ægtefælle eller samlever
 • Eller til den afdødes børn under 18 år, som han eller hun havde forsørgerpligt overfor

 

Personalebolig og bohaveflytning 

Nogle fastansatte medarbejdere i det offentlige kan have ret til en anvist personalebolig, alt efter stillingsopslag. En anvist personalebolig er altså en bolig, du kan have ret til i kraft af sin stilling. Det betyder også, at personaleboligen opsiges, hvis den ansatte dør.

Skal du flytte fra en personalebolig som følge af din ægtefælle eller samlevers død, kan du have ret til at få betalt for flytningen af dit bohave. Hvis du har ret til at få det betalt, så skal det gøres af din afdøde ægtefælles eller samlevers arbejdsplads.

Ikke alle efterlevende har samme rettigheder. Dine rettigheder er bestemt af din afdøde ægtefælles overenskomst.

Nedenstående regler gælder for efterlevende til tjenestemænd under AK.

Personalebolig
Bor du i din afdøde ægtefælles eller samlevers personalebolig, har du ret til at blive boende i personaleboligen resten af måneden, plus hele næste måned.

Dør din ægtefælle eller samlever f.eks. den 18. oktober, har du altså ret til at blive boende i personaleboligen indtil slutningen af november.

Bohaveflytning
Hvor meget bohave du kan få betalt for at få flyttet, afhænger af:

 • Om personaleboligen er møbleret – det vil sige, om det er dine eller boligselskabets møbler
 • Hvor mange hjemmeboende børn du har

 

Fratrædelsesrejse 

Skal du flytte, fordi din ægtefælle eller samlever er død, kan du have ret til en fratrædelsesrejse, som betales af den afdødes arbejdsplads.

Rejsen gælder for dig og eventuelle hjemmeboende børn under 18 år, til det sted i Grønland eller Danmark, hvorfra afdøde tiltrådte.

 

Kistetransport 

I nogle tilfælde vil den afdødes arbejdsplads betale for kistetransport til den by eller bygd i Grønland eller Danmark, hvorfra den afdøde tiltrådte.

Flyttede din ægtefælle eller samlever f.eks. fra Ilulissat for at varetage en stilling i Qaqortoq, kan arbejdspladsen betale for kistetransport tilbage til Ilulissat. Boede den afdøde derimod allerede i Qaqortoq, da han eller hun fik arbejdet, betaler arbejdspladsen ikke for kistetransporten til Ilulissat – heller ikke selvom den afdøde skal begraves der.

Kisten transporteres som udgangspunkt med skib. Er det ikke muligt transporteres kisten med fly.

 

Lovgivning 

Kommuneqarfik Sermersooq
Postboks 1005
3900 Nuuk
Telefon: 36 70 00
Fax: 31 11 51
E-mail: kommuneqarfik@sermersooq.gl
Hjemmeside: www.sermersooq.gl

Økonomi og Personalestyrelsen (ASA)
Aqqusinersuaq 5
Postboks 1039
3900 Nuuk

Tlf: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 32 44 48
E-mail: asa@nanoq.gl
Departementet for Finanser
Imaneq 4
Postboks 1037
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: oed@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl