airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

El, vand og varme

Generelt 

En INI lejebolig er en offentlig lejebolig, som enten er ejet af Selvstyret eller kommunerne og som administreres af INI. Det vil sige, at INI tager sig af meget af det praktiske omkring boligen.

Hvis du bor i et enfamiliehus eller et nyere flerfamiliehuse, der har egne el-, vand- og varmemålere, betaler du selv dit vand- og varmeforbrug hver måned direkte til Nukissiorfiit. Du skal desuden selv sørge for at til- og afmelde el, vand og varme.

Hvis du bor i et flerfamiliehus, der ikke har egne vand- og varmemålere, betaler du a conto vand og varme hver måned. INI sørger for at lave en årlig afregning af vand og varme, for at finde ud af, om du har betalt for lidt eller for meget i løbet af året.

Priserne på vand, varme og olie kan ændre sig og dermed også størrelsen af din a conto regning.

Du har mulighed for at klage, hvis du mener at det udregnede a conto regnskab for vand og varme er forkert.

Tilmelding ved indflytning 

Enfamiliehuse og nyere flerfamiliehuse (boliger i blokke og rækkehuse) har som regel deres egne el-, vand- og varmemålere. Har din bolig egne målere, skal du tilmelde dem hos Nukissiorfiit, når du overtager boligen.

Når du overtager en bolig, får du udleveret en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde, underskrive og sende eller aflevere til Nukissiorfiit.

Du kan også tilmelde el, vand og varme via online selvbetjening.

Tilmeld el, vand og varme til Nukissiorfiit

Inden du overtager lejeboligen, afmelder boligafdelingen målerne, så afdelingen ikke kommer til at betale for dit el-, vand- og varmeforbrug. Det er derfor vigtigt, at du tilmelder dine målere hos Nukissiorfiit, da du ellers risikerer, at der bliver lukket for strøm og vand. Det er dit eget ansvar at tilmelde dine målere.

Afregning ved fraflytning 

Enfamiliehuse og nyere flerfamiliehuse (boliger i blokke og rækkehuse) har som regel deres egne el-, vand- og varmemålere. Har din bolig egne målere, skal du afmelde dem hos Nukissiorfiit, når du fraflytter boligen.

Hvis du ikke afmelder dine målere, kommer du til at betale for el-, vand- og varmeforbruget efter du er flyttet.

Når du opsiger din lejebolig, får du udleveret en afmeldingsblanket, som du skal udfylde, underskrive og sende eller aflevere til Nukissiorfiit.

Du kan også afmelde el, vand og varme via online selvbetjening.

Afmeld el, vand og varme til Nukissiorfiit

Du skal afmelde dine målere fra den dag, du har sagt lejligheden op til. Har du f.eks. sagt lejligheden op til 30. juni, skal du først afmelde dine målere til den 30. juni – også selvom du flytter fra lejligheden før.

Når en lejebolig ikke bebos, tilmelder boligafdelingen lejlighedens el-, vand- og varmemålere, så eventuelle håndværkere kan arbejde i boligen.

Afregning af vand og varme 

Enfamiliehuse og nyere flerfamiliehuse (boliger i blokke og rækkehuse) har som regel deres egne vand- og varmemålere. Bor du i en bolig med egne målere, betaler du for dit eget vand- og varmeforbrug hver måned direkte til Nukissiorfiit.

Flerfamiliehuse (boliger i blokke og rækkehuse), som ikke er nyrenoverede, har ikke egne vand- og varmemålere. Det betyder, at man ikke kan måle den enkelte boligs vand- og varmeforbrug. I stedet for at betale for dit faktiske forbrug, betaler du derfor a conto vand og varme hver måned.

INI afregner på vegne af Nukissiorfiit a conto regnskabet for vand og varme én gang om året.

A conto vand og varme
Når du betaler a conto vand og varme, skal du hver måned betale et fast beløb:
• A conto vand beregnes på baggrund af din boligs størrelse og vandtaksterne. Vandtaksterne varierer fra by til by og vandforbruget varierer fra boligafdeling til boligafdeling
• A conto varme beregnes på baggrund af din boligs størrelse og beliggenhed samt varmetaksterne og oliepriserne

Prisændringer på vand og varme
Når priserne på vand, varme og olie stiger eller falder, reguleres a conto vand og varme, for at sikre, at du ikke kommer til at betale for lidt eller for meget a conto vand og varme.

INI varsler ændringerne ved prisforhøjelser, senest 3 uger før ændringerne træder i kraft.

Årlig afregning af vand og varme
Én gang om året laver INI et regnskab for at finde ud af, om du har betalt for lidt eller for meget i løbet af året til vand og varme. Regnskabet laves på baggrund af din boligafdelings samlede vandforbrug og din varmeafdelings samlede varmeforbrug fordelt ud på de forskellige lejeboligers størrelse. Det vil sige, at en bolig på 120 kvadratmeter skal betale en større andel af det samlede forbrug end en bolig på 90 kvadratmeter.

Afregningen tager herudover højde for, hvor længe du har boet i lejligheden. Er du f.eks. flyttet ud i juni, skal du kun betale for din andel af det samlede forbrug fra januar til juni.

Senest 30. april får du et brev fra INI, hvori der står, om du har betalt for lidt eller for meget i løbet af året i forhold til din bolig- og varmeafdelings samlede forbrug.

Opkrævning og tilbagebetaling 

Har du betalt for lidt a conto vand eller varme, får du et girokort, som du skal betale i banken eller på posthuset.

Har du betalt for meget a conto vand eller varme, får du betalt det overskydende beløb tilbage. Har du restancer til INI bliver det modregnet, før du får nogen penge tilbage.

Udbetalingen sker automatisk til din bankkonto. Derfor er det vigtigt, at du afleverer dit kontonummer til din lokale INI boligbutik. Hvis du flytter adresse, skal du oplyse din nye adresse til INI.

Klage 

Én gang om året laver INI et vand og varme regnskab, for at finde ud af om du har betalt for lidt eller for meget i løbet af året.

Mener du, at regnskabet er forkert, har du mulighed for at klage. Vil du klage over vand- eller varmeregnskabet, skal du lave en skriftlig klage.

Klagen skal som minimum indeholde:
• Kundenummer (f.eks. 36-163-0001-02)
• Navn og adresse
• Postnummer

Du skal også huske at vedlægge regnskabsforsiden, som du har modtaget af INI i forbindelse med årsopgørelsen.

INI skal have din klage senest 1. august.

Du skal sende klagen til ini@ini.gl. Har du ikke mulighed for at sende en e-mail, kan du også aflevere din klage til din lokale INI boligbutik.

Læs også

Nukissiorfiit
Postboks 1080
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 80 11 50
Fax: (+299) 34 96 00
E-mail: kundeservice@nukissiorfiit.gl

Ring gratis mellem kl. 10 og kl. 15 – Ligeledes kan kunder kontakte 801150 én torsdag  i måneden i forbindelse med lukninger, tidsrummet: 10.00 – 18.00