airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kvalitetsstandarder

Velfærdområdet har fået udarbejdet kvalitetsstandarder for de lovbundne kommunale støtteordninger for, at tilvejebringe en fælles forståelse for hvad støtteordningerne indebærer.
Man kan i kvalitetsstandarderne bl.a. læse om støtteordningernes formål, betingelser for at modtage støtten, lovgrundlaget mv.

Følgende støtteordninger fremgår i kvalitetsstandarderne: 

Børne- og familieområdet:
- Støtte- og kontaktpersonsordningen
- Børnebisidderordningen
- Plejefamilieordningen
- Professionel plejefamilieordning

Ældreområdet:
- Aflastningsordningen
- Dagcenteret
- Døgnhjemmehjælpsordningen
- Hjemmehjælpsordningen
- Kørsel til aktivitetstilbud
- Madordningen
- Plejehjem

Handicapområdet:
- Hjælpemidler og boligindretning i hjemmet
- Bisidderordningen
- Støttepersonsordningen
- Aflastningsordningen
- Boligindretning i institutioner
- Handicapbusordningen

Bistandsområdet:
- Offentlig hjem

Du kan læse om kvalitetsstandarder her:
Kvalitetsstandarder 2021-2022