airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ansøg om fritidslicens til laks

Ansøg her

Generelt 

Hvis du som fritidsfisker vil fiske efter laks, skal du have en gyldig fiskerilicens.

På denne side kan du læse om de specifikke krav og regler, der er til fiskeriet efter laks.
Det er din pligt at følge de fastsatte regler og betingelser for fiskeriet. Det gælder også vedtægter, der kan være specifikke for din hjemkommune, som f.eks. beskytter fredede områder. Du kan læse mere om kommunale vedtægter på lovgivning.gl.

Du har rapporteringspligt som fritidsfisker.
Fangst af laks skal rapporteres hver gang du røgter dit garn. Hvis du ikke har fanget noget (0-fangst), eller hvis du ikke har været ude og fiske, skal du også rapportere.

I det kystnære fiskeri efter laks fastsættes der en samlet kvote for hele Grønland, der bliver fordelt mellem erhvervsfiskere og fritidsfiskere. Fiskeriet efter laks foregår som olympisk fiskeri, hvor alle fritidsfiskere fisker på den samme kvote. Fiskeriet slutter når kvoten er opfisket.

En fiskerilicens gælder:

 • i 1 afgrænset område,
 • i 1 år, fra 1. januar til 31. december, eller
 • i en fiskeriperiode der udmeldes af Departementet for Fiskeri og Fangst.

Fiskeriet efter atlantisk laks forvaltes ud fra en forvaltningsplan.

Klik her for at læse forvaltningsplanen for fiskeri efter atlantisk laks i Grønland

 

Betingelser for at ansøge 

Som fritidsfisker skal du opfylde følgende betingelser for at kunne søge om en fiskerilicens:

 • du er borger fra Grønland eller Danmark (statsborger) med fast bopæl i Grønland.
 • du er udenlandsk statsborger med fast bopæl i Grønland og har haft det i 2 sammenhængende år
 • Havde du licens til fiskeri efter laks i det foregående år, skal du have fremsendt en fangstrapportering til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) inden fristen, for at kunne få udstedt en licens. Dette gælder også for 0-fangst.

 

Forvaltningsområder 

Fiskeriet efter laks er opdelt i 4 forvaltningsområder:

 • Nordvestgrønland (nord for 64°15'N)
 • Sydvestgrønland (syd for 64°15'N)
 • Østgrønland (hele kysten)
 • Kapisillit-elven (området dækker over fiskeri i elven samt tilhørende søer og 1000 meter fra udmundringen)

Når du søger, skal du vælge hvilket område, du ønsker licens til.

Bemærk: Kapisillit elven samt tilhørende søer og ud til 1000 meter fra udmundingen er Grønlands egen bestand af laks, og laks fanget i dette forvaltningsområde fratrækkes ikke den fastsatte kvote for atlantisk laks der fiskes efter i de øvrige forvaltningsområder.

 

Fiskerisæson 

Naalakkersuisut fastsætter efter samråd med KNAPK fiskerisæsonen for laksefiskeriet inden for de nedenstående perioder.
 Forvaltningsområde:   Fiskeriperiode:
 Nordvest   1/9 – 31/10
 Sydvest inkl. Kapisillit
 1/8 – 30/9
 Øst  15/8 – 15/10

Fiskeriet åbner efter udmelding fra Departementet for Fiskeri og Fangst og lukker når kvoten er opfisket.

 

Krav til fiskeudstyr 

Til fritidsfiskeri efter laks, må du benytte følgende redskaber:

 • Kroge og
 • 1 garn af 2000 knuder med maskestørrelse på 140 mm

Særligt for Kapisillit-elven

 • Det er kun tilladt at bruge krog eller fiskestang i Kapisillit-elven samt tilhørende søer og ud til 1000 meter fra udmundingen. Det er forbudt at fiske med alle former for garn i området.

Regler for garnsætning

 • Fiskeredskaber skal mærkes tydeligt med ejerens navn. Mærket skal være i vandbestandigt materiale
 • Dit garn må ikke spærre for bugter, vige, sunde og løb. Der skal også tages hensyn til, at det ikke forhindrer sejlads i området.
 • Der skal være mindst 30 meters afstand mellem laksegarn
 • Dit garn skal sættes mindst 500 meter fra elvmundringer
 • Dit garn skal bjærges inden fiskeriet lukker i dit område. Du kan holde øje med lukning af fiskeriet via pressen.

Bemærk: det er ikke tilladt at benytte drivgarn.

 

Hvis du vil indsende din ansøgning (Hvis du har MitID) 

Vil du søge om fiskerilicens til laks, kan du søge online via den gule knap til selvbetjening ”Ansøg her” øverst på denne side. Vælg ”udfyld og indsend”, for at udfylde og sende blanketten online.

Vil du anvende selvbetjeningsløsningen/webformen, skal du logge ind med dit personlige MitID.

Du kan henvende dig til din kommune, hvis du har brug for hjælp.

Bemærk: Hvis du har haft licens til laks og ikke har rapporteret i det foregående år, kan du ikke få udstedt en licens til fiskeri efter laks i indeværende år.

 

Hvis du vil aflevere din ansøgning (Hvis du ikke har MitID) 

Vil du søge om fiskerilicens til laks, kan du udfylde en ansøgningsblanket.
Via den gule knap ”Ansøg her”, kan du:

 • Vælge ”Udskriv”, hvis du ønsker at printe formularen ud, udfylde den i hånden og aflevere den (kræver ikke MitID).

Du skal aflevere den udfyldte blanket til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

 

Arbejdsgang for sagsbehandling 

Når du har indsendt din ansøgning, vil processen med at få udstedt en fiskerilicens gå i gang.

Har du ansøgt online vil din ansøgning blive sendt direkte til Departementet for Fiskeri og Fangst, som vil behandle din ansøgning. Du modtager en bekræftelse på mail omkring modtagelsen af din ansøgning.

Har du printet og udfyldt et ansøgningsskema, vil kommunen videresende din ansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst, som vil behandle din ansøgning.

I begge tilfælde vil ansøgningen blive uddelt til den relevante sagsbehandler i Fiskeriafdelingen.

Sagsbehandling af din ansøgning vil vare omkring 10 arbejdsdage. Hvis der mangler information, for at din ansøgning kan behandles, vil du blive kontaktet.

Du får et svar på, om du har fået godkendt din ansøgning, eller om den er blevet afslået, til den mail du har oplyst i ansøgningsskemaet.

Har du afleveret din ansøgning til kommunen, vil du få svar fra kommunen på, om du har fået godkendt din ansøgning eller om den er blevet afslået.

 

Rapportering 

Du skal rapportere alle dine laksefangster til Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK), HVER gang du har røgtet dit garn eller har fanget laks med krog eller stang.

Du skal rapportere, selv hvis du ikke har fanget noget (0-fangst). Du skal også rapportere selvom du ikke har været ude og fiske efter laks.
Hvis du ikke har rapporteret til GFLK senest 14 dage efter fiskerisæsonen er afsluttet, kan du ikke få licens i det efterfølgende år.

Klik her for at rapportere din laksefangst

 

Frister 

Du kan ansøge om licens til laks indtil fiskerisæsonen slutter i dit forvaltningsområde.

Bemærk: Rapportering af fangst skal ske dagligt. Fristen for rapportering er senest 14 dage efter fiskerisæsonen er afsluttet. Fristen gælder også hvis du ikke har fanget laks, og hvis du ikke har fisket efter laks.

 

Klage 

Det er ikke muligt at klage over afgørelser afsagt af Departementet for Fiskeri og Fangst.

 

Læs også

Departement for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl
Departementet for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: aalisa@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl