airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Patienttransport

Generelt 

Sundhedsvæsenets opgave er at medvirke til borgernes sundhed gennem sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. Det er gratis for borgere, tilmeldt folkeregisteret og som har bopæl her i landet, at gå til læge, blive indlagt og behandlet i Grønland.

Borgere i yderdistrikterne kan blive nødt til at skulle rejse til en større by med læge eller sygehus for at blive undersøgt og behandlet.

Sundhedsvæsenet betaler transporten, hvis din læge har henvist dig til undersøgelse eller behandling et andet sted, end der hvor du bor.

Ledsager
Du kan få en ledsager med til at hjælpe dig under rejsen, hvis lægen anbefaler det. Ledsageren er for det meste en af sundhedsvæsenets ansatte. Hvis sundhedsvæsenet ikke kan finde en ansat at sende med, kan du i særlige tilfælde få 1 pårørende til at ledsage dig.

Pårørende som ledsager
Hvis du skal til behandling et andet sted, end hvor du bor og du befinder dig i en akut livstruende tilstand, kan du endvidere ledsages af 1 pårørende eller nærtstående på sundhedsvæsenets regning, hvis forholdene tillader det.

Børn under 18 år
som skal til behandling udenfor hjemstedet har ret til at blive ledsaget af én forælder eller én anden nærtstående voksen på Sundhedsvæsenets regning.

Ledsagernes rettigheder
Som ledsager har du ret til at få noget at spise og et sted at sove på sundhedsvæsenets regning ud fra 2 kategorier:
• Er du ledsager for en patient, som befinder sig i en akut livstruende tilstand betaler sundhedsvæsenet for dit ophold indtil patientens tilstand er stabil.
• Er du ledsager for en patient, som ikke er alvorligt syg, betaler sundhedsvæsenet kun for dit ophold indtil første hjemgående trafikforbindelse. Det vil sige, indtil du kan få en billet hjem. Sundhedsvæsenet betaler ikke for tabt arbejdsfortjeneste.

Bemærk
Hvis din behandling i udlandet tager så lang tid, at du er nødt til at flytte adresse til der hvor du bliver behandlet, kan du stadig få gratis behandling og transport til Grønland.

Har du børn, der er under 1 år gamle, har du ret til at tage dem med.

Se også www.peqqik.gl

Læs også

Departementet for Sundhed
Imaneq 1A - 401
Postboks 1160
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 55 05
E-mail: pn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl