airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

En ligeværdig fremtid

Hermann Berthelsen, borgmester, Qeqqata Kommunia
Ole Dorph, borgmester, Qaasuitsup Kommunia
Jørgen Wæver Johansen, borgmester, Kommune Kujalleq

Forord 

At skabe forandringer kræver en stærk ledelse. Dette gælder i alle samfundsanliggender, også når det er den offentlige sektor, der skal forandres.
Vi har nu i alt for lang tid oplevet tøven med at gennemføre de nødvendige strukturforandringer i den offentlige sektor. Udover planerne i den for længst besluttede strukturreform, skal den offentlige sektor tilpasses landets økonomiske formåen.

Alle forandringer har vindere og tabere. Derfor skal alle forstå målet med forandringerne. Målet med forandringerne i den offentlige sektor er at skabe den bedst mulige service til borgerne. Dette kræver, at borgerne inddrages og høres. Dette gælder ikke kun for de store linjer i landets økonomi, men også om hvordan vi skaber bedre rammer for borgere og erhvervsliv i regionerne og lokalområderne.

Det må være indlysende for enhver, at den bedste borgerinddragelse opnås, når beslutninger af betydning for borgerne tages så tæt på de mennesker, beslutningerne indvirker på. Dette er principperne i strukturreformen. På den ene side skabe nogle kommuner af en sådan tilpas størrelse, at de har de fornødne ressourcer til at forvalte regionerne, og så samtidigt at styrke nærheden til de lokalsamfund, som kommunerne består af.

Nu har vi oplevet, at det nærmest har været den modsatte proces, der er blevet sat i gang i forhold til de principper, som strukturreformen bygger på. Centraliseringen har aldrig været mere voldsom, end det vi har set det seneste årti. Det kan vi ikke længere stiltiende acceptere. Nu skal de visioner og værdier, som vi i fællesskab har besluttet, indfries, og det kan ikke gå stærkt nok. Regionerne uden for hovedstaden er nødlidende, og de nødvendige tiltag skal ske hurtigt.

Budskabet i denne rapport er klar: Implementer strukturreformen fuldt ud og gennemfør samtidigt en udflytning af offentlige arbejdspladser til regionerne uden for hovedstaden!

Vi ønsker en ligeværdig fremtid!
Hermann Berthelsen, borgmester, Qeqqata Kommunia
Ole Dorph, borgmester, Qaasuitsup Kommunia
Jørgen Wæver Johansen, borgmester, Kommune Kujalleq

Resume 

Vi udenfor hovedstadskommunen foreslår, at der med udflytning af Selvstyrets arbejdspladser og gennemførelse af strukturreformen genskabes et ligeværdigt samfund. Grønland skal igen være et sammenhørigt og stærkt land.

Vi foreslår, at der skabes stordriftsfordele og synergieffekter ved at placere Selvstyrets arbejdspladser relateret til de forskellige byers uddannelsesinstitutioner og naturlige fordele.

Vi foreslår, at den offentlige sektor skal være kendetegnet ved nærhedsprincippet: Kan en opgave udføres lokalt, så skal den udføres lokalt så tæt på borgeren som muligt.

Vi foreslår, at resten af landets tillid til og tro på hovedstaden genskabes, hvor hovedstaden bliver et lokomotiv for erhvervsudvikling og decentralisering fremfor den nuværende status som administrationskolos, der modvirker en ligeværdig udvikling af vores samfund.

Vi foreslår, at der flyttes 600 selvstyrestillinger fra Nuuk til resten af landet. Der er tale om cirka seks procent af arbejdspladserne i Selvstyret, dets institutioner og de selvejede selskaber.

Vi foreslår, at Nukissiorfiit omdannes til aktieselskab, samt at en række offentligt ejede aktieselskaber omlægges/nedlægges.

Vi foreslår, at nye statslige arbejdspladser og arbejdspladser under Selvstyret kun placeres i hovedstaden, hvis der er tale om departementsopgaver eller servicering af det politiske niveau i Selvstyret.

Vi foreslår en hurtig gennemførelse af udflytningen og gennemførelse af strukturreformen. Dette vil skabe basis for, at flere opgaver i henhold til selvstyreloven kan hjemtages fra Danmark, idet en række af disse ansvarsområder primært er departementale og derfor skal placeres i hovedstaden i de kontorer, der hidtil har været anvendt af de udflyttede enheder.

Rapporten som helhed