airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vedtægter

Styrelsesvedtægten for kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia, er et dokument, hvori de nærmere rammer for kommunens styrelse fastlægges. Af styrelsesvedtægten fremgår bl.a. kommunens styreform, antallet af medlemmer i kommunalbestyrelsen, hvilke stående udvalg kommunen har nedsat, deres arbejdsopgaver samt hvilke opgaver borgmesteren varetager. Heri fremgår der også vedtægter indenfor Skolevæsenet, tværfagligt samarbejde i socialesager, fiskeri efter fjeldørred ved Qeqqata Kommunia.