airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

KB_beretninger

Formandsberetning for Udvalg for Teknik

Formandsberetning Udvalg for Teknik til KB07 2019

SISIMIUT
Der er ansat skicenterleder i Sisimiut, Kim Olsvig Møller, og er startet med at arbejde ultimo november. Der er fokus på færdiggørelse af hangar til pistemaskiner, så denne ligger klar til nye pistemaskiner, der kommer ultimo 2019. De første snescootere leveres ultimo november, og vil indgå i det daglige arbejde med præparering af skiløjper. Ved behov, indtil alle kørende materiel er klar hentes der hjælp fra Igloo Mountain.

Der har været snerydningsudbud, hvor Polar Entreprise fik 2 områder, BJ og Permagreen fik hvert deres område.
Lyskunst projektet er nu implementeret, hvor farverigt lys ses på en række mørke områder i byen.
Juletræet er kommet til byen, og vil klargøres til juletræstænding. Den er sponseret af Stark til anskaffelse (tak), Nukissiorfiit sponserer lys (tak), og kommunen har stået for fragten.

Anlægssager:
Multihuset i Kangerlussuaq er sat i gang, og pt er fundamentet under opførelse. Levering af sidste materialer er modtaget. Således kan multihuset fortsat opføres vinteren over.
Multihal i Sarfannguit er under projektering.
Kloakrenovering ved rådhuset er afsluttet, projektet ved Muunup Aqq. er halvvejs udført, og fortsættes til foråret.
Nye kloakker er halvvejs udført, og ligger vinterstille. Projekterne (Aqissilik, Ukalilik, Saalimiip) fortsættes til foråret.
Byggemodning B8 (heliportområdet) er afsluttet, og arealtildeling er nu muligt for ansøgere.
Kirkegården ved Akia er næsten afsluttet, og mangler gennemgang.
Daginstitution 4 (Akia) er under udbud til entreprenører.
Kulturhusudvidelsen er under projektering (Masanti)
Byggemodning C15-14 (Akia ned mod ulkebugten) (Masanti) er under projektering, men er forsinkede.

MANIITSOQ

  • Byens juletræ er også kommet til Maniitsoq.
  • Der er lavet stillingsopslag vedrørende Anlægsingeniør-/konstruktør, ansøgningsfristen er 10. december.
  • Der er udlicitation til Familiecenteret den 28. november. Fristen for at afgive tilbud er den 23. januar
  • Den gamle skoles bygninger B-109 og B-158 udbydes indtil den 15. januar.
  • Entreprenørkontrakter vedr. byggemodning på Ungussivik er underskrevet.

Læs hele formandsberetningen fra Udvalgsformand for Teknik, Frederik Olsen.

Formandsberetning for Udvalg for Uddannelse