airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fremtiden for rapporten ”En ligeværdig fremtid ”

Af borgmestrene Jørgen Wæver Johansen, Hermann Berthelsen og Ole Dorph
Vi er meget glade for den positive modtagelse af vores oplæg til en ligeværdig fremtid. Oplægget har givet anledning til en god diskussion på mediernes debatsider, blandt politikere og sikkert i mange hjem i hele landet. Vi finder det meget vigtigt, at vi får en god diskussion heraf.
17. februar 2016
God debat
Vi er meget glade for den positive modtagelse af vores oplæg til en ligeværdig fremtid. Oplægget har givet anledning til en god diskussion på mediernes debatsider, blandt politikere og sikkert i mange hjem i hele landet. Vi finder det meget vigtigt, at vi får en god diskussion heraf.

Vi glæder os nu til at fremlægge rapporten for vores kommunalbestyrelser, som på de kommende kommunalbestyrelsesmøder i de 3 kommuner vil behandle rapporten. Den debat ser vi frem til. Vi håber også, at Naalakkersuisut, Inatsisartut, Kommuneqarfik Sermersooq og Kanukoka ivrigt vil drøfte rapporten uanset om man er enig eller ej.

Økonomien må frem
Vi har bemærket, at mange pressefolk og almindelige borgere har efterspurgt økonomiske konsekvensberegninger af vores forslag om at flytte 600 arbejdspladser fra hovedstaden til resten af landet. Det er et vigtigt spørgsmål, som vi desværre ikke har kunnet besvare, da vi ikke har haft indsigt i udgifterne forbundet med at flytte Tolkeuddannelsen, Naviair, Arktisk Kommando, Pisiffik og dele af INI fra resten af landet til hovedstaden.

Vi forventer, at Selvstyret kan oplyse om de udgifter, der har været forbundet med disse flytninger til hovedstaden. Selvstyret har jo enten direkte eller indirekte været med til at sikre disse flytninger til hovedstaden. Vi har dog ikke hørt, at det skulle være særligt omkostningstungt, da det jo ikke har hindret denne hidtidige centralisering. Vi ser frem til, at Selvstyret fremlægger disse fakta.

Ligeværdig dialog

Vi vil gerne gøre opmærksom på et område, som medierne ikke har interesseret sig for i rapporten, nemlig at en udflytning af arbejdspladser også skaber et mere ligeværdigt dialog mellem regionerne i fremtiden. Nu er bosiddende i hovedstaden og udlandet overrepræsenteret i selvstyrets mange aktieselskabers bestyrelser, nedsatte råd og kommissioner. Åbenbart er der få ’værdige’ repræsentanter fra resten af landet til at sidde i disse bestyrelser, råd og kommissioner.

Vi tror, at når flere veluddannede i Selvstyrets enheder flytter ud i landet, så vil de fortsat sidde i disse bestyrelser, råd og kommissioner og forhåbentlig kunne give en mere ligeværdig dialog mellem regioner og mellem hovedstaden og resten af landet. Lige nu er nogen mere lige end andre!

Lige muligheder
Vi hører ofte, at mange veluddannede unge fra vores kommuner må søge til hovedstaden for at få job, selvom de egentlig gerne ville blive i deres hjemby og være tæt på deres familier. Med en mere ligeværdig fordeling af de offentlige jobs, vil vores veluddannede unge også kunne bosætte sig i hele landet og tage ansvar i hele landet. Det er godt for samhørighedskraften i familier og for landet som helhed – og gøre os mere selvstændige i alle regioner og som samlet land.