airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ny formand i Borgergruppen i Maniitsoq

9. maj 2016

Borgergruppen’s bestyrelse i Maniitsoq valgte Peter Poulsen som deres formand under et konstituerende møde.
Lauritz Kreutzmann blev valgt som næstformand.
Peter Poulsen udtaler: ”Der blev valgt tre nye bestyrelsesmedlemmer. Jeg er glad for, at Miki Oxenvad og Minik Josefsen stillede op og blev valgt ind. Det er opløftende at få de unge med i bestyrelsen. Jeg er glad for, at vi nu har Thomas Berthelsen som ældre medlem i bestyrelsen, så vi i fællesskab kan videregive viden til den yngre generation.”
Bestyrelsen har syv medlemmer og udover de nævnte er Teera Grønvold og Marianne S. Møller valgt. Elna Heilmann genopstillede ikke, men fortsætter sit engagement i en arbejdsgruppe under borgergruppen.
Borgergruppens kommissorium blev også tilpasset i forbindelse med det konstituerende møde. Alcoa har i det senere år meldt, at smelterprojektet er sat i bero og man har derfor i bestyrelsen tilpasset kommissoriet til de givne omstændigheder.
For mere information om borgergruppen kontakt formand Peter Poulsen, e-mail peterak@greennet.gl, mobil 52 33 21.