airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Iværksatte tiltag som følge af seksuelle krænkelser i Atammik

Som følge af konstatering af forholdet i 2000, hvor flere af bygdens børn og unge har været udsat for seksuelle krænkelser, tog den daværende Maniitsoq Kommune til Atammik for at holde borgermøder. Dengang blev der ydet hjælpeforanstaltninger for børn og unge op til 18 år, ligesom der kom folk fra Selvstyret for at yde krisehjælp med senere opfølgning.
6. marts 2017
Der blev tillige afholdt psykologsamtaler, og en psykolog, der er ansat i Maniitsoq Kommune, har i 2008 afholdt et 3 ugers behandlingsforløb for de krænkede.

Ifølge medarbejder i Atammik har der ikke været opfølgning på de berørte unge, som var fyldt 18 år, samt de unge, der ikke indrømmede forholdet i 2000. Denne gruppe unge er dem, der i dag er traumatiseret og har brug for hjælp. Dengang kunne de ikke reagere pga. chok, men nogle er i dag begyndt at lette deres hjerter.

I slutningen af 2012 og i løbet af 2013 har en tværfaglig arbejdsgruppe i Maniitsoq bestående af Området for Familie, Familiecenteret, Sygehuset, skolen, forebyggelseskonsulenten, daginstitutioner, Tandklinikken og de kommunale ansatte i Atammik, gennemført Atammik projektet med forskellige oplysningskampagner for borgerne og borgermøder til følge.
Efter nedsættelse af et rejsehold til at støtte bygdemedarbejdere i Qeqqata Kommunia i 2015-2016, er forskellige tiltag blevet gennemført.
Fra Maniitsoq er der hvert år tjenesterejser til Atammik fra Familiecentret og Området for Familie, hvor der bliver afholdt samtaler, oplysningskampagner og borgerdebatter. Samtidig rejser medarbejdere fra ældreafdelingen, hjemmehjælpsområdet og handicapområdet til Atammik.
I samarbejde med de ansatte i Atammik rejser medarbejdere fra Område for Familie til Atammik på tjenesterejse for at yde krisehjælp, når der opstår akutte forhold, der berører hele bygden. I 2015 har man opstartet faste telefonmøder, hvor medarbejderne i bygderne hver torsdag har kontakt med afdelingslederne i Maniitsoq.
Der bliver ligeledes afholdt personalekurser og efteruddannelser.
Alle ansøgninger om behandling mod alkohol- og hashmisbrug bliver til dags dato godkendt.
Den 24. februar 2017 har der været et tværfagligt udvalgsmøde i Atammik, hvor udvalget besluttede, at der skal holdes borgermøde den 7. marts 2017. Formålet med borgermødet er, en høring om, hvad borgerne ønsker, og hvilket tiltag der skal iværksættes. Kommunalbygdemedlemmer ønsker at yde økonomiske støtte til disse iværksættelser.
I den nærmeste fremtid, vil der yderligere komme folk fra skolen i Maniitsoq til skolen i Atammik, for at sætte fokus på samarbejdet mellem personalet på skolen i Atammik, skoleelever samt forældre. Der arbejdes med materialet om ”De 7 gode vaner”, at kunne styre sin stemme, skole regler og forældreansvar.

Familiecenteret i Maniitsoq, forebyggelseskonsulent og medarbejdere fra Afdeling for Børn og Unge er i gang med forberedelser til, hvilke tiltag der skal iværksættes fremover.

Qeqqata Kommunias direktion har henvendt sig til Selvstyret med anmodning om, at mødes for at indlede et samarbejde, og hjælp til, at der kommer et rejsehold til Atammik med det formål, at behandle senfølger af seksuelt overgreb. Dette har været et tilbud til hele landet.