airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vejledningsforløb for arbejdsledige er en succes

27. november 2017

I midten af november fik ni langtidsledige i Sisimiut vejledning i at finde et job og komme ud på arbejdsmarkedet igen.
Tiltaget, der er arrangeret af Majoriaq, løber gennem tre uger med forholdsvis motivation og vejledning for deltagerne, hvor man sammen med instruktørerne lærer forskellige ting, deriblandt selvdisciplin, selvkontrol, selvværd, skrive CV og få PC undervisning, så de selv kan lave en jobansøgning og aflevere den personligt på den arbejdsplads, de har søgt til.
- Forløbet er ret nyt. Dette er vores andet hold, oplyser jobkonsulent og en af instruktørerne for forløbet i Majoriaq, Dorthêrak Kambskard.

Efter de tre uger skal forløbet gerne munde ud i, at deltagerne kommer i arbejdsprøvning i tre eller fire uger, hvor de så skal vise overfor arbejdsgiveren, at de er motiverede til jobbet. Før arbejdsprøvningen slutter, skal arbejdsgiveren så sammen med arbejdspraktikanten holde møde med arbejdsmarkedskonteret.
- Formålet med mødet er, at der gerne skal underskrives en revalideringsaftale mellem vedkommende og virksomheden, hvor man enten bliver fastansat eller påbegynder et opkvalificeringsforløb i samarbejde med instruktørerne/jobkonsulenter, fortæller Dorthêrak og tilføjer, at deltagerne ikke slippes lige med det samme, når de kommer på arbejdsprøve, men de følges af instruktørerne mindst et halvt år fremad.

Selvudvikling
De arbejdsledige startede vejledningskurset den 30. oktober, og de er lykkes dem alle at finde et prøvejob.
- Det er selvfølgelig meget glædeligt for os instruktører at være vidne til, at vores deltagere får mere selvtillid og mod på at komme videre med livet og blive selvforsørgende i fremtiden. De har lært og vist, at de kan være stabile, at de er værdsatte og ikke glemte, siger Dorthêrak Kambskard.

De ni glade deltagere fik, efter endt forløb, deres beviser for at have gennemført forløbet, hvor Qeqqata Kommunias borgmester også kom forbi og holdt tale.

De kan nu, med meget mere gå på mod, begive sig ud i arbejdslivet igen.

Kurset, der startede i maj måned dette år, skal køre løbende.