airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmester Malik Berthelsens Nytårstale

Med håb om, at I alle har haft en rigtig god jul, takker jeg på vegne af Kommunalbestyrelsen for jeres samarbejde med kommunen i året der gik, og ønsker jer det bedste i det nye år. Nytårstalen kan også ses på kommunens facebookside https://www.facebook.com/qeqqata
3. januar 2018

Du kan hente talen her

Børn:
“En dreng er stolt over, at han er den første i generationen, der ikke er en misbruger”.

Det er vigtigt for mig at lade samfundet høre om denne drengs stolthed over, at han ikke er misbruger af alkohol og hash med tilhørende negative konsekvenser, idet et barns røst er ligeså vigtig som en voksens, uanset hvor gammel barnet er og i hvilket vilkår barnet lever i.

Jeg er glad for, at MIO under deres besøgsrejse mødte mange børn med mod på livet, som lever under gode vilkår og har omsorgsfulde voksne omkring sig.

Dette viser, at selvom der er udfordringer i vores kommune, er der mange børn, som lever under gode vilkår.

MIO mødte også mange børn, som ikke får den omsorg og beskyttelse, de ellers er berettiget til.

Det kan ikke tolereres, at vi udviser markant respektløshed og hensynsløshed, når vi prioriter vores egne "behov", som tegneren af julemærket Gukki Nuka sagde: ”vi lader børnene leve et liv, som et ’mareridt’”, fremfor at vi sikre, at børnene lever et godt børneliv, som giver grobund for et godt voksenliv.

Vi har i kommunen etableret arbejdsgrupper i samarbejde med forskellige instanser, for at kunne hjælpe vores børn mere hensigtsmæssigt. For at kunne opnå hurtigere sagsbehandling har vi bevilliget midler til ansættelse af flere sagsbehandler.

Dermed vil der være tid til, at sagsbehandlere kan bruge tid i folkeskolen og daginstitutioner og hjælpe børn med behov.

Derudover vil vi arbejde for at afholde flere kurser i børneopdragelse for forældre, der ønsker at blive bedre forældre.

Vi er taknemmelige for, at Naalakkersuisut åbnede Allorfik og håber inderligt, at borgere med behov vil benytte denne mulighed, idet livet uden misbrug gør alle mere lykkelige, og erkendelse af, at man har brug hjælp er sundt.

Erhvervsliv:
De vigtigste ressourcer i vores land er borgerne.

At have et arbejde, er den største ressource vi har.

Såfremt økonomien og arbejdskraften skal køre godt er det vigtigt at finde arbejdspladser til alle arbejdsdygtige unge og voksne.

For kommunen er det bekymrende, at der er mange unge i dag, som ikke fortsætter på arbejdsmarked eller i uddannelse efter folkeskolen.

For at gøre noget ved dette, har vi igangsat et projekt for unge i Sisimiut, på baggrund af et lignende projekt i Maniitsoq, som har været en succes. I projektet i Sisimiut har vi medtaget fokus på et sundere liv.

Jeg glæder mig til at se unge, der fortsætter på arbejdsmarkedet og på uddannelsessteder, hvor de kan får mere selvtillid og følelse af, at der er behov for dem i samfundet.

Jeg er fortrøstningsfuldt over, at der kommer flere arbejdspladser i vores kommune i 2018.

Efter mineselskabets forsinkede anlægsfase i Kangerlussuaq, vil mineudvindingen igangsættes til sommer, som vil give en del arbejdspladser for dem, der har taget en uddannelse på Råstofskolen og andre faglærte.

Endvidere er jeg fortrøstningsfuldt over dem, der vil åbne en ny fiskefabrik i Sisimiut samt dem, der har planer om at bygge en ny fiskefabrik i Maniitsoq.

Dermed vil vores fiskere få bedre mulighed for indhandling og derigennem en bedre økonomi.

Vi må se på vores medborgere, der har mod på at starte en virksomhed, med respekt og rose dem.

Hvis vi kan få økonomien til at voksne kan vi udvikle os, men hvis vi ikke har indtægter, kommer vi bagud og mister de gode vilkår vi lever under.

Selvom vi er fortrøstningsfulde over, at der kommer fler arbejdspladser, skal jeg ikke lægge skjul på, at vi mangler stabile medarbejdere på fiskefabrikker, daginstitutioner og andre virksomheder. Dette anser jeg som et stort problem.

Kinesere og Filippinere rejser fra deres hjemby i længere perioder for at kunne forsørge dem selv og deres familie. Hvis vi skal konkurrere med dem, er der et stort arbejde foran os i Majoriaq og i samfundet generelt.

Efter min mening glemmer vi vores ansvar og forpligtigelser, og tænker kun på vores rettigheder.

Turisme:
Såfremt vi ikke kommer bagud med transport og turisme i forhold til resten af landet, kan vi ikke komme udenom at udvikle infrastruktur og turisme i kommunen, som i alle andre kommuner.

Derfor er vi meget glade for, at vi har gode muligheder for at udvikle turisme, idet Naalakkersuisut tror på vejprojektet og vil være med til at etablere en arbejdsgruppe, der skal foretage uddybende undersøgelse til etablering af en vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.

For at øge antallet af turister og dermed få flere indtægter, må vi have flere spændende tilbud og bedre havneforhold.

Vi har jo allerede set de gode resultater af anløbne krydstogtskibe efter etablering af en ny havn i Sisimiut, hvorved vi er fortrøstningsfulde over, at resultatet af en ny havn i Kangerlussuaq vil være endnu større.

Vi mister jo mange krydstogtskibe i Kangerlussuaq, som ellers kunne udskifte passagere, idet de ikke kan anløbe i den nuværende havn i Kangerlussuaq.
Fra kommunen ser vi, at turistaktørerne er interesseret i de gode udviklingsmuligheder i Kangerlussuaq, selvom nogen kun anser Kangerlussuaq som en lufthavn til gennemrejsende.

For eksempel har vi fået henvendelser fra en turistaktør og forsker, som er interesseret i at finansiere etablering af hytter ved Indlandsisen og overtagelse af driften på Hotellet i Kangerlussuaq, selvom de er bekendt med, at Naalakkersuisut vil bygge atlantlufthavne i Nuuk og Qaqortoq.

Vi kræver, at Naalakkersuisut påbegynder sagen om privatisering af Hotellet i Kangerlussuaq hurtigst muligt, idet vi ikke kan regne med, at Mittarfeqarfiit vil udvikle overnatningsstederne i Kangerlussuaq.

Vi har udlagt områder mellem Maniitsoq og Itilleq til koncessioneret skiaktiviteter, for at optimere turisternes interesse af vores kommune. Vi har udsendt en høring vedrørende et område til etablering af hytter for private, overnatning øst for Kangerlussuaq, og vi har sendt en ansøgning om ændring af fredning af Arnangarnup Qoorua til Naalakkersuisut, for at kunne opnå indtægtsmuligheder. Derudover er vi i gang med at udarbejde et forslag til godkendelse vedrørende helårs-skiaktiviteter nord for Sisimiut.

Ligesom fiskefabrikker ønsker at få større indtægter af deres fiskeprodukter til eksport, vil vi også gerne opnå større indtægter af turismen.

Livsvilkår:
Vi grønlændere har et kendetegn i form af, at vi inviterer til festligheder ved højtider, såsom fødselsdag, konfirmation og jul.

Med tanke på, at alt ting er dyrt i vores land, vil jeg spørge Inatsisartut hvorfor forplejningen, som vi serverer for vores gæster i højtiderne behøver at være så dyrt?

Nedbringelse af afgiften på sukker behøver ikke at medføre, at borgerne spiser mere slik, men underbemidlede borgere vil dermed kunne have lidt flere penge i lommen ved højtiderne.

Folkeskolen:
“Lad os finde vores bøger og penne frem, de er vores vigtigste våben."

Det er blandt andet Malala´s budskab til verden, hun blev skudt i hovedet, idet hun kæmpede for pigernes ret til uddannelse i sit land og hun er den yngste, der nogensinde er blevet tildelt Nobels fredsprisen.

Med tanke på de mange millioner af børn, der ønsker en uddannelse, men ikke har muligheden, er det ærgerligt, at vi som samfund ikke arbejder ihærdigt på at udnytte den mulighed vi har for gratis uddannelse i vores land.

Selvom de fleste børn kommer i skole til tiden, stiger fraværet og det sent fremmøde desværre jo ældre børnene bliver, dette er bekymrende. Fremmødet i skolen for de ældste elever er af meget afgørende karakter.

Vi skal ikke bare stille os tilfreds med prøveresultaterne, selvom de ligger på samme niveau som andre kommuner.

Såfremt vores unge kan gå videre til højere uddannelse med gode kompetencer og kan sammenlignes med folkeskoler i de nordiske lande, kan vi ikke komme udenom, at vi som elever, forældre og lærere skal kræve mere af os selv for at opnå større respekt for skolen.

Jeg mener, at vi kan opnå dette ved at arbejde ihærdigt, som flere af vores medgrønlændere allerede har vist, at de godt kan.

Vi arbejder for at ansætte en engelsktalende udefra, så vores børns engelsk kompetencer kan få et løft, og vi håber, at dette vil lykkes til sommer.

Vi kan jo ikke bare vente på, at der er nok grønlændere, som kan undervise i engelsk. Vi må handle hurtigst muligt!

Vi har planer om at tilkalde konsulenter i det nye år, som kan afholde kurser for ledere og lærere, i samarbejde med skoleinspektørerne. Formålet med kurserne er at opnå, at dygtighed og fremmøde styrkes i vores folkeskole.

Vi vil gøre dette fordi, at vi vil opnå, at lærere få fuld opmærksomhed fra alle børn i undervisningen.

Man bliver helt stolt og rørt, når man ser folkeskoleelever modtage deres afgangsbeviser med gode resultater i nationaldragter, og jeg vil gerne opfordre, at vi alle arbejder ihærdigt på, at flere børn får gode resultater.

Jeg tror på, at vi kan opnå Malala´s budskab, hvis vi arbejder ihærdigt, og jeg citerer Malala;

”Ét barn, én lærer, én bog og én pen kan forandre verden”.

Samarbejde:
Det er meget vigtigt at have venner, når man arbejde med politiske opgaver.

Såfremt vi som folkevalgte i kommunen og i hele landet gerne vil arbejde med udvikling skal vi have forståelse for hinanden, og vi må derfor have de nødvendige dialoger med hinanden.

Vi kan løse de hindringer, der opstår ved udviklingsprocessen med forståelse for hinanden.

Hillary Clinton sagde følgende under en tale om vigtigheden af samarbejdet med andre lande.
”Få nye venner, men behold dine gamle venner. De nye er som sølv og de gamle er guldværd.

Med håb om, at I alle har haft en rigtig god jul, takker jeg på vegne af Kommunalbestyrelsen for jeres samarbejde med kommunen i året der gik, og ønsker jer det bedste i det nye år.