airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vandspærrezonen ved Sisimiut

Beskyt vores drikkevand og byens fiskeindustri - Kør lovligt gennem vandspærrezonen med din snescooter. Du må køre snescooter gennem vandspærrezonen, men kun i et 10 m bredt spor og et øvelsesområde, som du kan se på kortet. Sporet afmærkes med flag når der må køres. Kommunen må udlægge langrendsspor og drive skiliften. Der må kun køres om vinteren, når flagene er opsat. Der må kun køres med snescooter og pistemaskine. Ingen andre køretøjer må bruges. Kontakt politiet, hvis du ser ulovlig kørsel i vandspærrezonen.
8. januar 2018

Færdsel i vandspærrezonen 

Information om vandspærrezonen

Beskyt vores drikkevand og byens fiskeindustri – kør lovligt gennem vandspærrezonen med din snescooter. 

Vores drikkevand kommer fra vandspærrezonen. Rent drikkevand er vigtigt for folks sundhed og trivsel, for fødevarevirksomheder, eksport af fødevarer og dermed for kommunens og landets økonomi.

Eksport af fisk er landets største indtægtskilde.

Brændstof og smøreolier indeholder vandopløselige kemikalier, som er skadelige for mennesker.

Kørsel på lavt vand roder op i bunden. Det får meget små, lette partikler af jord og døde planter til at svæve i vandet i lang tid. Der sidder ofte bakterier fast på de små partikler og de kan undgå UV-strålerne. Så kan vandværkets UV-filter ikke dræbe bakterierne effektivt.

For at vi både kan beskytte drikkevandet OG køre lovligt gennem vandspærrezonen, har departement for Natur, Miljø og Justitsområdet lavet en særlig bekendtgørelse for vandspærrezonen ved Sisimiut.

Se her nedenfor, hvad bekendtgørelsen giver lov til:

Hvad må kommunen?

Qeqqata Kommunia må udlægge langrendsløjper og drive alpinanlægget ved ’Solbakken’. Der må køres med snescooter og pistemaskine. Der skal passeres vinkelret på elve, så risiko for at ryge gennem isen minimeres.

Ingen andre motoriserede køretøjer end snescooter og pistemaskine må anvendes.

Hvad må jeg hvis jeg kører snescooter?

Når du kører inde i vandspærrezonen må du følge det afmærkede spor, som på kortet er vist med blå streg.

Du må også køre i et øvelsesområde, som på kortet er vist med ternet. Du må ikke køre andre steder i vandspærrezonen end netop på det viste spor og i øvelsesområdet.

Du skal passere vinkelret på elve, så risiko for at ryge gennem isen er mindre.

Du må ikke køre udenfor afmærket spor og øvelsesområde.

Spor og øvelsesområde afmærkes med flag når isen er sikker og der er nok sne til at kørsel ikke river vegetation og jordbund op. Afmærkning fjernes ved sæsonslut. Du må kun køre når afmærkningen er opsat.

Se spor og øveområde på kortet.

Hvad må jeg hvis jeg kører ATV/firehjulstrækker/motorcykel/lignende køretøjer? 

Du må ikke køre med ATV/firehjulstrækker/motorcykel/lignende køretøjer inde i vandspærrezonen. Hverken på nogen afmærkede spor eller andre steder i vandspærrezonen. Du må køre på anlagte veje udenfor spærrezonen. F.eks. i byen og på grusvejen mod grusgraven. Du må ikke køre udenfor anlagte veje.

Hvad må jeg hvis jeg kører bil? 

Du må ikke køre med bil inde i vandspærrezonen. Hverken på nogen afmærkede spor eller andre steder i vandspærrezonen. Du må køre på anlagte veje udenfor spærrezonen. F.eks. i byen og på grusvejen mod grusgraven. Du må ikke køre udenfor anlagte veje.

Hvad gør jeg, hvis jeg ser nogen køre ulovligt i vandspærrezonen?

Kontakt politiet, hvis du ser ulovlig kørsel i vandspærrezonen. Sørg helst for at tage fotos. Der kan idømmes bøde for overtrædelse af regler om færdsel i vandspærrezonen.

Der henvises til:

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 30. april 2015 om særlige regler for vandspærrezonen ved Sisimiut.

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet. Kapitel 6 om drikkevand.Kort over nærbyen 

Kort over hele vandspærrezonen