airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pressemeddelelsen fra MIO: Qeqqata Kommunia som rollemodel

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge udtaler, at Qeqqata Kommunia arbejder for børns vilkår ud fra det helhedssyn, som FN's Konvention om Barnets Rettigheder beskriver.
22. februar 2018
Qeqqata Kommunias afholder i denne uge temadag om "Det gode Børneliv i Qeqqata Kommunia" ud fra de anbefalinger, som MIO fremlagde i rejserapporten fra oktober 2017.

"Qeqqata går i spidsen for udlevelsen af FN's Børnekonvention om barnets rettigheder i kommunen. Kommunen ønsker at sikre, at alle børn har gode opvækstbetingelser, og at de får den omsorg og beskyttelse, de har krav på. Kommunen har fokus på hele børnerettigheds-aspektet i deres arbejde", siger Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.

Udover beskyttelsen af barnet og arbejdet for at sikre hjælpen til udsatte børn, ønsker Qeqqata Kommunia at leve op til andre af FN's Børnekonventionen artikler.

"Børns rettigheder bliver i det daglige ofte reduceret til kun at handle om socialt udsatte børn. Qeqqata Kommunia har også blik for de øvrige af FN-konventionens artikler om barnets rettigheder, herunder barnets ret til fritidstilbud og væresteder, forældreansvar og barnets ret til børneopdragelse", udtaler Aviâja Egede Lynge.

I forbindelse med MIO's deltagelse i Qeqqata Kommunias temadag udnævnte Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge borgmester Malik Berthelsen til Børneambassadør. Udnævnelsen sker på baggrund af Malik Berthelsens arbejde for børn unges rettigheder, som de er beskrevet i FN's Konvention om Barnets Rettigheder.

"Malik Berthelsen viser i sit daglige virke med ægte engagement, at han arbejder for, at børn og unge - på lige fod med andre mennesker - er berettiget til alle rettigheder og friheder uden forskelsbehandling. Malik Berthelsen tager ansvar for, at børn og unge skal vokse op under vilkår i Qeqqata Kommunia, der støtter deres udvikling og sundhed", lyder det i begrundelsen fra Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.

Qeqqata er den fjerde kommune, som MIO har besøgt siden 2015. MIO har tidligere været i Qaasuitsup Kommunia, Kommune Kujalleq og Kommuneqarfik Sermersooq.