airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Det gode børneliv i Qeqqata Kommunia

Fremtidens børnevision i støbeskeen i Qeqqata Kommunia. Det sker i samarbejde med MIO.
1. marts 2018

Politikere og medarbejdere fra Qeqqata Kommunia, repræsentanter fra Mio, foreningen Grønlandske Børn, Handicaptalsmanden, Nakuusaassat og andre aktører på børneområdet var 21. februar samlet til en temadag for at udvikle Qeqqata Kommunias vision for børnenes vilkår i fremtiden. Temadagen samlede i alt 65 deltagere under overskriften "Det gode børneliv i Qeqqata Kommunia".
Temadagen var koncentreret om resultaterne af det arbejde, som seks tværfaglige arbejdsgrupper har lavet siden sidste efterår med udgangspunkt i den rejserapport, som Mio udgav sidste efterår.
Dengang reagerede kommunen hurtigt, fortæller borgmester Malik Berthelsen.

- Vi kan nu se, hvor vigtigt det er med tværfagligt samarbejde. Det er dejligt at se, hvor engageret medlemmer i grupperne er i deres arbejde for at skabe trygge og gode vilkår for vores børn, og jeg vil gerne rose dem for deres engagement og arbejde.

Grupperne, der er tværfaglige, bryder med den traditionelle kommunale kassetænkning og skulle komme med deres bud på initiativer, der kan sikre børn en god og tryg opvækst i kommunen. Arbejdsgrupperne har arbejdet med seks temaer - alt sammen under overskriften "Det gode børneliv i Qeqqata Kommunia". Temaerne er "Fysisk og psykisk overgreb", "tidlig indsats og forebyggelse", "forældreansvar og børneopdragelse", "børn med handicap og særlige behov", "plejefamilier og anbragte børn" samt "fritidstilbud og væresteder for børn".

På temadagen kom der blandt andet forslag om, at kommunen skal have færdige beredskabsplaner og tjeklister i tilfælde af misbrug, og det blev også foreslået at opgradere kommunens fritidstilbud i både byer og bygder.

På temadagen mødte medarbejderne også virkeligheden i form af indlæg fra blandt andet forældre til børn med handicap, plejefamilier, unge der om barn har været anbragt uden for hjemmet i plejefamilie ligesom man hørte om de gode resultater fra forældrene i de såkaldte familieklasser, som kommunen tog initiativ til allerede for et par år siden.

- Det gjorde et stort indtryk på alle at møde nogle af frontkæmperne på børneområdet. De satte fingrene på nogle ømme punkter, men viste også, hvor langt man kan komme med kærlighed til børnene, siger Hans Frederik Olsen, formand for Udvalget for Familie og Sociale forhold.

Resultaterne fra temadagen skal nu indgå i det videre tværfaglige arbejde og omsættes til konkrete initiativer.
I forbindelse temadagen udnævnte Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge borgmester Malik Berthelsen til Børneambassadør. Det skete på baggrund af Malik Berthelsens arbejde for børn og unges rettigheder, som de er beskrevet i FN's Konvention om Barnets Rettigheder.