airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Valginformation

Nyttige oplysninger om valget til Inatsisartut den 24. april 2018
26. marts 2018

Valg til Inatsisartut tirsdag den 24. april 2018 kl. 09.00 - 20.00 

Valgret og valgbarhed 

For at kunne stemme til Inatsisartut-valget skal du stå på valglisten på dit afstemningssted. På valgdagen skal du personligt møde op på afstemningsstedet.
By/bygd Afstemingssted Afstemningsleder
Maniitsoq Forsamlingshuset Søren Peter Olsen
Atammik Borgerservice Lea Poulsen
Napasoq Borgerservice Hansine Møller
Kangaamiut Borgerservice Louisannguaq Rosing
Sisimiut Taseralik Juaannannuguaq Jensen
Itilleq Borgerservice Hansa Olsen
Kangerlussuaq Borgerservice Hans Davidsen
Sarfannguit Borgerservice Aron Olsen
Du kan skrives på valglisten, hvis har haft fast bopæl i Grønland senest fra den 13. marts 2018. Desuden skal følgende være opfyldt:
  • Du skal have dansk indfødsret (jf. § 1 i Landstingslov om valg til Grønlands Landsting).
  • Du skal være fyldt 18 år (jf. § 1 i Landstingslov om valg til Grønlands Landsting).
  • Du må ikke være umyndiggjort med retsvirkning for Grønland (jf. § 1 i Landstingslov om valg til Grønlands Landsting).

Ophold uden for Grønland 

Du må også stemme til Inatsisartut-valget, hvis du opholder dig midlertidigt uden for Grønland for eksempel på grund af:

  • Uddannelse
  • Helbredsmæssige grunde
  • Dit hverv som folketingsmedlem valgt i Grønland
  • Repræsentant for Grønlands Selvstyre

Hvis du opholder dig uden for Grønland, skal du optages på din valgliste senest tre uger før valgdagen.

Valglister 

Valglisterne over valgberettigede til valget til Inatsisartut vil være fremlagt til almindeligt eftersyn i dagene 3. og 4. april 2018 i borgerservice i Sisimiut eller Maniitsoq eller på kommunens bygdekontorer i henholdsvis Atammik, Napasoq, Kangaamiut, Itilleq, Sarfannguit samt borgerservice i Kangerlussuaq.

Klagemulighed 

Enhver som mener, at vedkommende eller en anden er udeladt eller optaget på listen uden grund kan den 5. og 6. april klage skriftligt til valgbestyrelsen.

Valget vil foregå ved afkrydsning på et parti eller navnet på en kandidat på fortrykt stemmeseddel.