airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ren by

Vi har heldigvis ansvarsbevidste borgere og virksomheder, der hvert forår selv tager initiativ til at foretage forårsrengøring på almindeligt affald. Det kan Qeqqata Kommunia kun støtte op om og opfordre til. Denne meddelelse handler om vedvarende fokus på ryddelig by året rundt, som intensiveres i disse år.
20. april 2018

Fokus på virksomhedernes udenoms arealer 

Vi har heldigvis ansvarsbevidste borgere og virksomheder, der hvert forår selv tager initiativ til at foretage forårsrengøring på almindeligt affald. Det kan Qeqqata Kommunia kun støtte op om og opfordre til. Denne meddelelse handler om vedvarende fokus på ryddelig by året rundt, som intensiveres i disse år.

 

Qeqqata Kommunia arbejder med implementeringen af sin nye affaldsplan, og hvor vi bl.a. har stor fokus på, at både byer og bygder er rene og ryddelige, fri for skrot og ulovligt hensatte effekter – både på offentlige og tildelte arealer. 

 

Generelt bruger kommunen ”forurener betaler-princippet”, så oprydning efter en bestemt forurener ikke betales af kommunens skatteydere. Skatteyderne bliver nødt til at betale for oprydning, hvor forureneren er ukendt. 

 

Vi har blandt andet etableret en offentlig fremlysningsplads, som vi bruger til at anbringe biler og snescootere uden nummerplader, både og øvrige effekter, som er parkeret eller oplagret ulovligt. Ejerne kan hente disse mod en betaling, som skal dække de af kommunens omkostninger, som oprydningen har medført. Hvis effekterne ikke hentes af ejerne, sættes de på auktion efter annoncering eller bliver skrottet efter miljølovens bestemmelser. Dette arbejde fortsætter.

 

I år har vi særligt fokus på virksomhedernes udenoms arealer. Generelt gælder det, at man først og fremmest skal have arealtildeling til oplag, og at man samtidig har ansvaret for at holde sin arealtildeling pæn og ryddelig. Arealet skal blandt andet være fri for skrot som gamle og inaktive køretøjer, maskiner og lignende, der skæmmer bybilledet eller udgør en forureningsrisiko.

 

Qeqqata Kommunia har drøftet oprydningen i byen med arbejdsgiverforeningen, der har taget godt imod planen. Enkelte virksomheder har siden januar 2018 fået en rimelig tidsfrist frem til ultimo juni 2018 for at få orden på deres udenoms arealer. Fristen skal overholdes, og kommunen håber, at det ikke bliver nødvendigt med yderligere foranstaltninger, som loven giver mulighed for, hvis ikke virksomhederne selv foretager renholdningen.

 

Vi glæder os meget til at se en mere ryddelig by.

 

God sommer.

 

Området for teknik & miljø