airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ny aftale skal udvikle idrætten i Qeqqata Kommunia

Qeqqata Kommunia og GIF, Grønlands Idrætsforbund er netop blevet enige om en samarbejdsaftale, der skal sikre flere muligheder for at dyrke idræt i daginstitutioner, skoler, plejehjem og på kommunale arbejdspladser.
7. maj 2018


Formålet med aftalen er at samle kræfter og inspirere alle i samfundet til et sundere liv.
Samarbejdet tager blandt andet udgangspunkt i løbende kompetenceudvikling af lærere og pædagoger for at bygge bro mellem foreningslivet og folkeskoler/daginstitutioner. Kompetenceudvikling af ledere og trænere i idrætsforeningerne er også et samarbejdsområde.

- Vi har rigtig mange frivillige der gør et rigtig stort arbejde. Det er vigtigt for os, at vi fortsat arbejder for at dygtiggøre og tiltrække flere frivillige ind i idrætten, siger GIF
Bestyrelsesmedlem, John Thorsen.

Sundhed på arbejdspladser er med i aftalen, og samarbejdet med GIF skal være med til at inspirere kommunens sundhedsambassadører til at fortsætte det gode
sundhedsfremmede arbejde på de mange kommunale arbejdspladser.

Ønsket om, at flere vælger en aktiv fritid, og engagerer sig i idrætsforeningerne skal imødekommes ved, at styrke samarbejdet og dialogen på tværs af foreninger, så disse står sammen i stedet for at konkurrere om medlemmer.

Udover de idrætsmæssige samarbejdsområder er der aftalt en fælles indsats overfor misbrug af alkohol og hash, og seksuelle krænkelser og overgreb i foreninger.

- Jeg er begejstret over samarbejdet omkring udviklingen af idræt i kommunen og fokus på, at flere får lyst til at dyrke sport, men særligt glæder det mig, at vi kan
samarbejde om at forebygge misbrug af alkohol og hash og stoppe seksuelle krænkelser i foreningerne, siger Borgmester Malik Berthelsen.

I Kommunen er der planer om at udvikle et træner/medtrænerforløb om seksuelle krænkelser og overgreb, for at skabe trygge rammer ved sportsaktiviteter og i børns fritid.