airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Oprydning

Qeqqata Kommunia intensiverer sit tilsyn på offentlige containerpladser. Her tager vi udgangspunkt i både affaldsplanen og regulativ for kommunale containerpladser....
23. maj 2018

Oprydning og tilsyn af kommunale containerpladser 

Qeqqata Kommunia intensiverer sit tilsyn på offentlige containerpladser. Her tager vi udgangspunkt i både affaldsplanen og regulativ for kommunale containerpladser. De kommunale containerpladser er beliggende 01 og 02 i Qinngunnguanut, 03 ved asfaltværket, 04 Havnen i Umiarsualivimmut, 05 J. M. Jensenip Aqq. over for KNI A/S hovedkontor.

- Kun lukkede 20 fods containere er tilladte på containerpladserne, medmindre pladsen er markeret til andet formål på kortbilaget til regulativet, som kan hentes hos Området for Teknik og Miljø.
- Det er ikke tilladt at have oplæg oven på containeren eller stable containere oven på hinanden.

- Der skal altid være pænt og ryddeligt på arealet omkring containerpladsen. Dvs. udtjente køretøjer, farttøjer, redskaber og lignende under alle omstændigheder ikke må placeres synligt på containerpladserne.

- Yderligere bestemmelser ses i Qeqqata Kommunias hjemmeside, eller skaffes hos Området for teknik og miljø.

Overtrædelse af ovenstående og yderligere bestemmelser i regulativet vil løbende medføre en bøde på 100 kr. pr. m2, som f.eks. svarer til 1.625 kr. pr. påbegyndt måned for en 20 fods container.
Ud over bøden kan Qeqqata Kommunia fjerne dele eller hele oplaget til ejers risiko og regning, efter 48 timers skiltning uden yderligere varsling, og evt. annullere pladslejen.

For at give lejerne af containerpladser rimelig tid til at omstille sig til forhøjet tilsyn, vil bøderne og evt. tvangsfjernelser først ske fra og med 1. september 2018. Det kan bedre betale sig for lejerne selv at lovliggøre deres oplag.

Vi glæder os meget til at se en mere ryddelig by. God sommer.