airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Flittige elever bliver belønnet

Qeqqata Kommunia tror på det gode eksempels magt og satser derfor på at synliggøre de elever i Folkeskolen, der kan tjene som inspiration og rollemodeller for de øvrige elever.
29. juni 2018

Det er baggrunden for, at kommunen har indledt et samarbejde med det private erhvervsliv om opmuntringspræmier til flittige elever. Desuden har Qeqqata Kommunia indstiftet sine egne opmuntringspræmier som bl.a. går til tre elever i hver afgangsklasserne i de store byskoler i Sisimiut og Maniitsoq. Præmierne uddeles til den elev med det højeste gennemsnit, og til en elev med de laveste antal fraværsdage. Den sidste præmie uddeles efter skolens eget valg. De 3 præmier består af en gave af værdi på 3000 kr. På hver bygdeskole uddeles der en præmie årligt til den elev, der har haft lavest fravær, med en værdi på 500 kr.

Et tæt samarbejde med erhvervslivet har udmøntet sig i, at den lokale afdeling af Grønlands Erhverv i Sisimiut fra i år og de kommende fire år hvert år uddeler en bærbar computer til tre elever i 7. klasse, der har opfyldt fastsatte kriterier som at møde møde til tiden, ingen eller få sygedage og lignende. Desuden uddeler tøjbutikken Anuni præmier til de 2 elever i 8. klasse, der har forbedret deres karakterer mest. Præmien består af et sæt Inuit Quality clothes-sæt.

Da man indgik aftalen med erhvervslivet i Sisimiut, lød det samstemmende fra formanden for GE i Sisimiut Lars Løvendahl og Kristine Grønvold Samuelsen fra Anuni:
- Når de unge starter ude i det private/offentlige arbejdsliv, er det vigtigt, at de har lært betydning og vigtigheden af, at man kan møde til tiden og at man får løst de opgaver på en sådan måde, at både en selv og ens omgivelser er tilfredse med resultatet. Vi håber så, at vi med prisen kan vise, at dem der kan og vil disse ting, kan få præmier, og at man ikke behøver at være den dygtigste for at opnå disse mål.

Udover at støtte enkelte elever støtter kommunen også årets klasse på byskoler og større bygdeskoler. Her kan en klasse der f.eks. haft mindst fravær få et tilskud på 10.000 kr. til deres studietur eller en klassefest. Desuden vil kommunen belønne den klasse i kommunen, der har det største forældreengagement med støtte til studietur på 25.000 kr.

Også formanden for Qeqqata Kommunias udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur, Evelyn Frederiksen bakker op om initiativet:
”At kunne følge med handler ikke om, hvor man kommer fra, men det er noget man selv skal gøre ved at passe sin skolegang og tage ansvar. Derfor er det på tide, at vi begynder at stille krav til eleverne og til gengæld kvittere for en solid indsats med præmier. Jeg er overbevist om, at disse initiativer vil sætte gang i en positiv udvikling i Qeqqata Kommunia” siger Evelyn Frederiksen, der understreger, at præmierne ikke kan stå alene: ”Halvdelen af de afsatte midler skal bruges til at fremhæve rollemodeller f.eks. ved at vi lader en rollemodel eller foredragsholder rejse rundt til kommunens skoler og holde oplæg til inspiration for eleverne” siger Evelyn Frederiksen.

Yderligere information
Annga Lynge
Uddannelseschef
Mobil: (+299) 52 25 07