airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Skolernes kvalitetsrapport 2018

Hvert år i oktober afleverer folkeskolerne en kvalitetsrapport til kommunalbestyrelsen. Kvalitetsrapporten indeholder blandt andet information om skolen, fravær og karakterer for det skoleår, der blev afsluttet inden sommerferien. Kvalitetsrapporter for skoleåret 2017/2018 blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde d. 22 november. Nogle af nøgletallene vises i det følgende.
1. februar 2019

Skolernes kvalitetsrapport 2018 

Trintestresultater for skoleår 2017/2018

Hvert år skal elever i 3. og 7. klasse tage en trintest, der viser resultaterne af undervisningen på yngstetrin og mellemtrin. Testens resultater er ikke karakterer, men viser i procent hvor mange rigtige besvarelser eleverne har haft.

Trintest resultater 3. klasse Løsningssikkerhed (pct. rigtige)

 

Atuarfik

Kilaaseeraq

Minngortuunnguup

Atuarfia

Nalunnguarfiup

Atuarfia

Qinnguata Atuarfia

Landsgennemsnit

Grønlandsk

70

42

56

39

50

Dansk

59

43

52

67

55

Matematik

57

46

50

45

53

 

Trintest resultater 7. klasse efter enhed, tid, distrikt / skole, fag og klassetrin 2018 - Løsningssikkerhed (pct. rigtige)

 

Atuarfik

Kilaaseeraq

Minngortuunnguup

Atuarfia

Nalunnguarfiup

Atuarfia

Qinnguata Atuarfia

Landsgennemsnit

Grønlandsk

67

56

66

69

63

Dansk

57

51

57

93

57

Matematik

41

44

41

64

41

Engelsk

59

49

54

96

57

 

Resultater af afgangseksamen 2017/2018

I kommunen har vi 5 skoler, der har elever til afgangseksamen, i år fremgår Qinnguata Atuarfia dog ikke af oversigten, da der er for få elever til man kan offentliggøre resultaterne. Resultaterne viser karaktergennemsnittet for de enkelte fag i skriftlig og færdighed for den enkelte skole, så der kan sammenlignes mellem skolerne og landsgennemsnittet.

Skriftlig

Kilaaseeraq

Kangaamiut

Minngortuunnguup

 

Nalunnguarfiup

Landsgennemsnit

Grønlandsk

6,18

6,5

5,44

 

5

5,34

Dansk

1,79

4,4

3,76

 

3,29

3,86

Matematik

1,47

3,25

1,3

 

0,86

2,12

Engelsk

1,78

5

3,33

 

2,58

3,54

Naturfag

3,88

6,4

5,04

 

4,34

4,87

Færdighedsprøve

Kilaaseeraq

Kangaamiut

Minngortuunnguup

 

Nalunnguarfiup

Landsgennemsnit

Grønlandsk

6,09

8

5,28

 

4,97

5,71

Dansk

2,56

5,4

5,76

 

3,97

4,64

Matematik

4,61

8

5,04

 

4,14

5,19

Engelsk

3,67

5,6

6,3

 

3,93

5,01

 

Fravær

Elevernes fravær beregnes i lovligt fravær der dækker sygdom og godkendt fravær, samt ulovligt fravær der er fravær, hvor eleven bliver væk uden gyldig grund. I det følgende er disse fraværsprocenter beregnet som et gennemsnit for hver klassetrin på de 3 byskoler. Det er tydeligt at fraværet er mindst på yngste trinnet og stiger og er højest for ældste trinnet. Der skal arbejdes på at nedsætte fraværet, da eleverne mister vigtig undervisning.  Det høje fravær på ældstestrinnet har sandsynligvis betydning for resultaterne af afgangsprøverne, der kan forbedres.

 

Gennemsnitligt elevfravær for de 3 byskoler

Klassetrin

Ulovligt fravær i procent

Lovligt fravær i procent

1.

1,5%

3,8%

2.

1,3%

2,4%

3.

1,6%

1,9%

4.

2,5%

3,7%

5.

2,5%

3,7%

6.

3,2%

3,5%

7.

2,1%

1,7%

8.

5,9%

3,5%

9.

6,4%

2,1%

10.

8,3%

2,1%

Speckl.

5,1%

9,5%

Hvis du vil læse hele kvalitetsrapporten kan du finde den her

 

Yderligere information

Malik Berthelsen                                                                                                               Evelyn Frederiksen

Borgmester Qeqqata Kommunia                                                                                    Formand for Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og   Kultur

+299 867300                                                                                                                       tlf. 522507