airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplantillæg nr. 58 for hotel- og hytteområder langs vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq

Kommuneplantillæg nr. 58 til Kommuneplan 2012-2024
2. april 2019

Der efterspørges løbende nye muligheder for at kunne etablere fritidshytter, hytter til turister og hotelfaciliteter. Med den kommende vejforbindelse mellem Sisimiut og Kangerlussuaq og det netop udpegede UNESCO-område ”Aasivissuit – Nipisat, inuit jagtområde mellem is og hav” skabes der nye turistmål. Turistaktører har efterspurgt mulighed for at opføre et stort antal overnatningsfaciliteter langs vejen.

Planen skal sikre at der på den ene side skabes støttepunkter for oplevelse, på den anden side understøtte at adgangen og benyttelsen af området sker på en måde, så naturen og kulturminderne belastes mindst muligt, samt at eksisterende interesser tilgodeses.

Hent planen her