airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nej til selvmord

I Qeqqata Kommunia har vi oplevet alt for mange selvmord i 2019. Det er sørgeligt at så mange vælger selvmord, som den eneste udvej på livets udfordringer. Qeqqata Kommunia har tilbudt krisehjælp til alle de pårørende samt venner, og mange har taget imod hjælpen.
16. maj 2019

Der er en gruppe af medarbejdere i Sisimiut, der er uddannet i selvmordsforebyggelse, som planlægger et:
Borgermøde torsdag d. 16 maj kl 19.30 i Amerloq i Sisimiut.

Mødets formål er ikke at sætte fokus på den enkeltes sorg men fokus på, hvad vi kan gøre sammen for at stoppe selvmord.

• Hvad kan vi sammen gøre for at stoppe selvmord i vores by?
Formanden for Udvalget for Familie og Sociale forhold, Hans Frederik Olsen deltager på borgermødet
Vi håber at så mange som muligt af byens borgere vil komme, så vi sammen kan løfte denne tunge opgave.

I Kangerlussuaq er der afholdt et borgermøde i går den 15. maj 2019, da bygden har oplevet 2 selvmord i år. Der var kommet mange til borgermødet. Tilbagemeldingerne fra bygden er positive, og flere har modtaget hjælp. Der vil blive afholdt et opfølgningsmøde i bygden snarest. 

Der er også fokus på bygderne Sarfannguit og Itilleq, hvor bygdernes beboere skal mødes med livslinje-gruppen fra Sisimiut.

Dorthe Margrethe Møller er leder i Familiecenteret i Sisimiut og har den bærende rolle i kriseberedsskabet og tovholder for livslinje-gruppen, hun siger:
”Det er en meget alvorlig situation, mange familier og enkelt personer i Sisimiut er berørte. Vi gør hvad vi kan og afholder mange samtaler”
Qeqqata Kommunia har kun psykologer ansat i MISI, som udelukkende tager sig af samtaler med børn.

Når Familiecenteret ikke kan klare samtalerne i svære situationer, kan der henvises til eksterne psykologer eller psykoterapeuter.

Dorthe Margrethe Møller har erfaring fra Canada, hvor hun har boet, og her fik de gode resultater ved at yde intensiv rådgivning og støtte til de berørte, så de kan komme godt videre i livet. Derfor tilbydes der sorg og krise grupper, og enkelt familier modtager familierådgivning.

”Vi ser frem til borgermødet i aften i Sisimiut. Vi har behov for at høre fra borgerne og sammen finde tiltag og ideer til at forebygge og stoppe selvmord – hvad kan vi sammen gøre?”
Det store behov for samtaler og gruppeforløb kan resultere i, at der skal skaffes midler og ressourcer udefra, da der er mange familier som er berørte.

Hvis du oplever selvmordstanker, eller oplever en god ven eller en i familien der truer med selvmord eller har forsøgt selvmordsforsøg kan du henvende dig til socialvagten i Sisimiut på telefon nr. 530197 og socialvagten i Maniitsoq på telefon nr. 487200

For planer og tiltag for Maniitsoq og bygderne vil disse meddeles om i næste uge.