airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Jeg har lært at være ædru, det vil jeg forsætte med

I 6 uger i marts og april måned i år har 14 unge fra Maniitsoq gennemført et særligt behandlingsforløb tilpasset unge. Behandlingsforløbet foregik i lokalt så de unge kunne blive i deres vante rammer.
4. juni 2019
”De unge kan blive boende hos deres forældre, og er i omgivelser de er vant til, hvilket hjælper, når vi arbejder helhedsorienteret og inddrager flere fra de unges netværk” siger Jakobine Goleathsen, leder af afdelingen for bistand og familie i Maniitsoq, Qeqqata Kommunia. Jakobine brænder for at unge med afhængighedsproblemer får den rette hjælp. Hjælpen til de unge skal tilpasses de unges hverdag og livssituation, og de unge får ikke altid hjælp ved at de sendes i et behandlingsforløb, som er tiltænkt voksne.

”Vi har haft unge i behandling i Nuuk, men de har svært ved at følge med, derfor har jeg spurgt mig selv, hvad kan vi gøre? ” fortæller Jakobine. På spørgsmålet om, hvad de så har gjort fortæller Jakobine, at de har lavet en helhedsorienteret indsats, hvor Majoriaq, Pilersitsivik værksted og køkken, og fritidsklubben for unge, miljøarbejdere og boenheden for unge i Maniitsoq er blevet inddraget.

Der blev holdt møder, hvor man har talt om hvem der gør hvad. Der er også blevet holdt oplæg for de unge inden den egentlige behandling. Oplæggene handlede om, hvilke fremtidsmuligheder de unge har, deres økonomiske muligheder, og forklaring på, hvad behandlingen indebærer. Samtidig har Majoriaq holdt motivationsmøder hver tirsdag inden den egentlige behandling.

Under behandlingen blev der anvendt en mildere metode end den gængse metode, som bruges i Grønland. Hvis de unge f.eks. kommer for sent bliver de ikke smidt ud af forløbet, og hvis de har tilbagefald undervejs, får de ekstra samtaler, hvor forældrene deltager. Under forløbet bliver der afholdt gruppesamtaler og individuel samtaler, og nogle af de unge er også blevet henvist til en psykolog. Mange unge er ikke vant til at tale om følelser og åbne sig op. Ofte har de oplevelser fra barndommen, som er smertefulde, og de har derfor et stort behov for samtale, hvor de bliver mødt med forståelse siger Jakobine.

Her efter behandlingen er 5 af de unge stadig ude af deres afhængighed, og har gennemgået et efterbehandlingsforløb. De andre unge fra forløbet modtager samtaler, hvor det afklares, hvilken hjælpe og tiltag der er nødvendig for, at den unge kan trives, og skabe sig et godt liv.

Behandleren fra Allorfik Margrethe Geråe, som har stået for det lokale behandlingsforløb for unge i Maniitsoq udtrykker stor begejstring over, at unge tilbydes et særligt forløb. Hun har indsamlet forandringsudsagn, som viser, at behandlingen har gjort en forskel:

”jeg er mere frisk, og mine aktiviteter kommer langsomt tilbage f. eks. mine interesser for sport”.
”Jeg har lært at sige fra”
”jeg har lært at være ædru, det vil jeg forsætte med”.
”jeg tænkte på hash allerede om morgen, nu tænker jeg ikke så meget på hash”.


Yderligere information:
Jakobine Goleathsen
81 78 55