airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fremlysning

Qeqqata Kommunia efterlyser ejer til Spejderhytten, samt dets indhold. Spejderhytten har bygningsnummer B-505 med adressen Karl Sivertsenip Aqq. 1 beliggende i krydset ved Karl Sivertsenip Aqquserna og Atammip Aqquserna. Ejeren er ukendt i dag, har tidligere været registreret ejet af ”Spejderkorpset”.
12. august 2019

På kortet er Spejderhyttens placering afmærket. Er Spejderhytten dit, eller har du oplysninger om hvem der ejer den, så henvend dig til Området for Teknik og Miljø, adresse ses herunder.

Det er vigtigt at du henvender dig hos Området for Teknik og Miljø og erklærer dig som ejer af Spejderhytten, hvis den er din. Det er ikke nok at sætte en seddel på bygningen med navn på.

Fremlysningen starter 1. august 2019 og løber i tre måneder, frem til 1. november 2019. Dersom ingen melder sig som ejer, vil Spejderhytten blive nedrevet, da den er stærkt forfalden. Arealet hvor Spejderhytten står, ønskes at blive brugt til fritidsaktiviteter.

Der henvises til følgende lovgivning:

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet

§ 36.  Kommunalbestyrelsen forestår bortskaffelsen af affald og afgør, om et stof eller en genstand kan betragtes som affald. Bortskaffelsen af biler, både, skibe, snescootere og lignende større genstande kan først ske, når disse har været fremlyst i mindst 3 måneder.

Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan efter at den i stk. 1 nævnte afgørelse er truffet, sælge eller holde auktion over sådanne genstande for at dække omkostningerne ved håndtering og bortskaffelse af genstandene.