airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig snerydning vinter 2019-2020

Forud for den kommende snerydningssæson skal Område for Teknik og Miljø gøre opmærksom på følgende:
31. oktober 2019

Qeqqata Kommunia har pligt til at rydder sne på offentlige veje, stier og trapper. Offentlig veje omfatter veje frem til og med indkørslen til næstsidste arealtildeling, på en vej.
Qeqqata Kommunia har udliciteret opgaven til private entreprenører, om snerydning af offentlige veje, fortove og stier.
Qeqqata Kommunia har tilsynet med vejene og enhver henvendelse der vedr. snerydning skal rettes til Qeqqata Kommunia.

Alle offentlige veje er inddelt i 2 kategorier (primær og sekundær). Der ryddes hurtigst muligt i den rækkefølge. Der kan derfor gå lidt tid inden alle mindre veje er ryddet.

Alle genstande og objekter, som ligger i nærheden (inden for 5 meter fra vej eller sti) af offentlig vej, skal være tydelig afmærket. Genstande, som kræver arealtildeling, skal have dette.

Skader som sker under snerydningen på genstande, som ikke er tydeligt afmærket, erstattes ikke.

Skader på ting, som er tydeligt afmærket, skal meldes straks til Område for Teknik og Miljø, mobil 52 66 22 eller sis.otm@qeqqata.gl. Såfremt skaden ikke anmeldes straks, forbeholder Område for Teknik og Miljø sig ret til at afvise skaden.

Vi gør opmærksom på, at chauffører på snerydningsmaskiner ikke i alle tilfælde vil kunne forventes at være i stand til at se cykler, barnevogne, snescootere, både o. lign. som er anbragt tæt på vejen. Heller ikke i dette tilfælde kan der normalt forventes udbetalt erstatning efter skader, hvis de ikke er tydelig afmærket.

Hvis der i forbindelse med snerydningen af offentlige veje opstår generende snevolde mod private veje, indkørsler, stier eller trapper/ramper, er ejeren eller brugeren af disse pligtig til at foretage fjernelse af snevoldene for egen regning.

Har De spørgsmål eller kommentarer til snerydningen, er De velkommen til at kontakte Område for Teknik og Miljø.

Henvendelser om snerydning, skader mm. sker på telefon 52 66 22 eller sis.otm@qeqqata.gl.

 

Med venlig hilsen
Området for Teknik og Miljø