airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Indsatser på uddannelsesområdet ses afspejlet i resultater fra folkeskolen

Det var nogle rigtig flotte resultater fra skoleåret 2018/2019 som kommunalbestyrelsen blev præsenteret for i forbindelse med, at de behandlede den årlige kvalitetsrapport for folkeskolerne på deres møde d. 29. november
18. december 2019

Nogle af de positive resultater var i faget engelsk, hvor Qeqqata Kommunia havde de bedste afgangsprøver i engelsk på landsplan i både de skriftlige og mundtlige prøver. En position som Sermersooq ellers har siddet tungt på. Generelt er resultaterne flotte for afgangseksamenerne for skoleåret 2018/2019 for Qeqqata Kommunia og ud over de nævnte resultater i engelsk klarede man sig godt i projektopgaven og i skriftlig matematik, hvor vi havde det højeste gennemsnit på landsplan.

Hvis man ser på resultaterne af trintestene, der bliver lavet i 3. og 7. klasse, klarer kommunen sig også ganske godt. I engelsk har vi den næstebedst placering på landsplan og en førsteplads i dansk i 3. klasse, hvor Sermersooq traditionelt har ligget i toppen. I matematik ligger vi på en delt førsteplads. Selv i grønlandsk som er det fag vi klarer os ”dårligst” i, ligger vi på ”tredjepladsen” efter nordkommunerne, der traditionelt er stærke i grønlandsk.

Hvad er det så, der skaber disse gode resultater? De gode resultater kan ses i sammenhæng med, at man i Qeqqata Kommunia indførte ekstra timer til sprogfagene dansk og engelsk, som en del af timefordelingsplanen i 2015. Dette betød blandt andet, at man som den første kommune i Grønland indførte engelsk fra 1. klasse.

Men de gode resultater kan også ses i sammenhæng med, at vi som kommune har haft fokus på digitalisering gennem iPadsprojektet. Ved at give ipads til alle lærere og elever er undervisningen blevet mere motiverende for eleverne og har gjort det nemmere at tilpasse undervisningen mere til den enkelte elev. Desuden har indførslen af iPads bevirket, at eleverne er blevet bedre til at kommunikere og indsamle viden. Tilsammen kan disse tiltag ses afspejlet i resultaterne i dansk, engelsk og matematik og i særdeleshed også i projektopgaven.

”Det er glædeligt at se, at der er en sammenhæng mellem resultaterne og timefordelingsplanen, samt de fokusområder kommunen har haft på folkeskolen herunder sprog og iPadsprojektet, hvilket må betyde, at vi har haft fokus på de rette ting” Udtaler forkvinde for Udvalg for Uddannelse Evelyn Frederiksen.

Siden 2018 og i årene fremover vil kommunen fortsat have fokus på Sprog og Internationalisering sammen med de 3 andre indsatsområder: Respekt for skolen og hinanden, Styrkelse af skolehjemsamarbejde samt Udvikling af undervisningen, som Ipadsprojeket fortsat er en del af og er nu er blevet en del af det landsdækkende folkeskoleprojekt kaldet Kivitsisa.

”Vi håber, at de gode tiltag, vi har sat i gang fortsat vil give sig udslag i gode resultater fremover. Desuden vil jeg på vejene af udvalget og administrationen benytte lejligheden til at sige tak til skoleledere og lærere for deres indsats. Desuden vil jeg takke elever og forældre, da det er dem og deres interesse i skolen, der har været medvirkende til de gode resultater. Og med håbet om at vi fremover kan fortsætte og styrke samarbejdet mellem skolen og hjemmet og sikre gode resultater i fremtiden vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul” afslutter Evelyn Fredriksen.