airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplantillæg nr. 43

Kommuneplantillæg nr. 43 for et område til erhverv med særlige beliggenhedskrav i den sydlige del af Sisimiut.
16. december 2019

BEKENDTGØRELSE AF KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 43 FOR ERHVERV MED SÆRLIGE BELIGGENHEDSKRAV.

Kommuneplantillæg nr. 43 er godkendt endeligt af kommunalbestyrelsen den 28. november 2019, hvilket hermed bekendtgøres.

Kommuneplantillægget er en revision af det tidligere tillæg nr. 9. Det er bl.a. revideret for at skabe plads til etablering af et nyt affaldsforbrændingsanlæg, og sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af arealerne ved det eksisterende affaldsdeponi.

Du kan læse mere om kommuneplantillægget her eller få den udleveret ved henvendelse til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen.