airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Stor indsats skal mindske rygning, brug af hash og druk blandt børn og unge

Qeqqata Kommunia ønsker at fremme børn og unges trivsel og sundhed. Derfor igangsættes en stor forebyggelsesindsats, der har til formål at mindske rygning, brug af hash og druk blandt børn og unge.
11. august 2020

En undersøgelse fra 2018 blandt kommunens skolebørn viste, at 29% af 9.-10.-klasserne i Qeqqata Kommunia ryger, 14% har drukket sig fulde og 11% har prøvet hash. Forebyggelsen af denne adfærd skal blandt andet ske ved at fremme børn og unges deltagelse i gode fællesskaber og sunde aktiviteter.

Kommunalbestyrelsen besøgte Island i oktober 2018 og blev inspireret til at arbejde med Den Islandske Model. Over 20 år er Island gået fra at være det land i Europa, hvor de unge drak og røg mest, til at være det land, hvor de unge ryger og drikker mindst. Island har bl.a. sat stort ind på at tilbyde gode sports- og fritidsaktiviteter med kvalificerede trænere og indført hjemmetider for børn og unge. Forældrenes engagement spiller en stor rolle i Islands succes.

Som en del af arbejdet med Den Islandske Model indførte Kommunalbestyrelsen i januar 2020 gratis deltagelse i idrætsaktiviteter for alle under 18 år. Børn og unges frie adgang til idræt skal forebygge uønsket adfærd og skabe gode rammer for at vælge et aktivt fritidsliv. Island har vist, at aktive børn og unge har bedre muligheder for at indgå i gode, sunde relationer med hinanden. Det er væsentligt, at idrætsforeningerne har velfungerende og moderne faciliteter, og Qeqqata Kommunia har derfor ydet et ekstra tilskud til foreningernes indkøb af træningsudstyr i år 2020. Kommunen arbejder også for, at det skal være let at være forening. Derfor er der opstartet et samarbejde med BRND Booking ApS, der laver en hjemmeside og et online system, som foreninger skal bruge fremmedrettet til at registrere medlemmer, udlevere årsopgørelse, gemme vedtægter, ansøge om tilskud, afgive erklæring om børneattester og meget mere.

Alle indsatser i Den Islandske Model baseres på data om forebyggelse og om børn og unges adfærd. I Qeqqata Kommunia vil skolebørnsundersøgelsen HBSC, der normalt udføres hvert 4. år, fremover blive gennemført oftere. Den næste undersøgelse vil blive gennemført blandt elever i 5.-10. klasse i august/september 2020. På baggrund af resultaterne vil relevante aktører bl.a. skoler, foreninger, fritidstilbud og forældre igangsætte initiativer. Qeqqata Kommunia samarbejder med HBSC Grønland, Center for Folkesundhed i Grønland og Paarisa omkring skolebørnsundersøgelserne og implementering af de efterfølgende initiativer. Borgere og forældre vil løbende blive orienteret om og inddraget i arbejdet.

Indsatsen er en del af projektet ”Det gode liv”, som har til formål at forbedre alle borgeres livskvalitet.


For yderligere information kontakt:
Borgmester i Qeqqata Kommunia Malik Berthelsen
mabe@qeqqata.gl, tlf. 86 73 00

Uddannelseschef Else Finne
elfi@qeqqata.gl, tlf. 86 73 25