airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmesterens nytårstale

Kære borgere
Med håb om, at I har haft en god jul, ønskes alle et rigtig godt nytår!
4. januar 2021

 

Vej

Vi går nu ind i det nye år, som er meget vigtigt for Kangerlussuaq og hele landet!
Når Extreme E-race-løb bliver afholdt i Kangerlussuaq i august, hvor betydningsfulde personer vil være til stede, og mindst 300 mio. personer vil følge begivenheden, vil det medføre en ekstraordinær reklame for vores land. Vi er fortrøstningsfulde over, at racerløbet vil påvirke Kangerlussuaq og ATV-sporet positivt, da begge dele vil blive mere kendt i verden.

I sommers gik endelig anlæggelse af ATV-sporet mellem Kangerlussuaq og Sisimiut i gang, og opstarten var en højtidelig begivenhed.
Selvom anlæggelsen pågår langsommere end vores forventninger, er vi meget fortrøstningsfulde for at kunne reklamere for en unik oplevelsestur i den flotte natur til verden og medborgere.
Og jeg kan forestille mig, og vi vil opnå dette ved etablering overnatningsfaciliteter langs vejen med den bedste udsigt i verden og ved at flyve velhavende amerikaner og kinesere direkte til Kangerlussuaq, hvor de kan få unikke oplevelser som at køre på hundeslæde eller ski om vinteren og køre med ATV eller cykel ved vejen om sommeren.
Dette fik vi bekræftet, da vi var på vintertur til indlandsisen sammen med Naalakkersuisut og borgmestrene. Selvom vores medrejsende selv kommer fra vores land, var de meget forundrede over naturen og dyrene. Her fik vi ligeledes bekræftet, at der var mulighed for busturisme om vinteren på samme måde, som vi har oplevet det i Island.

 

Sundhed

Sundhed er noget af det vigtigste i vores liv for at vi kan gøre det, vi kan lide, og have frihed til at leve det liv, vi ønsker at leve.
Der er ikke underligt, at borgerne er bekymrede og bange i disse tider med tanke på vores medmennesker i verden, som er ramt af corona og er dødeligt syge uden mulighed for at kunne tage afsked med deres familie, byer bliver lukket ned, og døde fragtes med militære lastbiler.
Corona minder os igen om, hvor skrøbeligt livet er, og hvor vigtigt det er, at vi passer på vores liv og sundhed.

En mere stillesiddende livsstil, hvor vi ikke passer på os selv, er medårsag til, at vores sundhed er kommet i risiko.
Den forunderlige måde, hvorpå vi er skabt, får mig til at tænke, at vores skaber må have været en ”ingeniør” med en virkelig god kreativitet.
Noget af det forunderlige er, at vi er blevet skabt til selv tage ansvar for vores liv og herunder også at tage ansvar for vores egen krop.

Det, der bekymrer mig, er, at såfremt vi ikke ændrer vores tankegang om, at det er mit liv, og ingen andre har noget at sige, vil vores indtag af medicin i fremtiden være så høj, at vores allerede belastede sundhedsvæsen vil blive belastet yderligere, og vi kan endda risikere at forlade vores elskede tidligere i livet, selvom vi kunne have været sammen med dem her i verden i længere tid.
Med tanke på hvor alvorlig konsekvensen kan være, må vi alle tage dette seriøst.

Dette kan vi selvfølgelig vende til det positive ved at ændre på vores livsstil!
Forestil jer, at vi har et omdømme ude i verden som et sundt samfund, fordi vi har opnået en sundere livsstil med selvtillid og en minimal forekomst af seksuelt overførte kønssygdomme. Det ville være noget, som vi virkelig kunne være stolte af.
Jeg inviterer jer til at samarbejde om at opnå dette.

 

Globalisering

Selvom vi er et lille samfund med et befolkningstal på 56.000, kan vi se på baggrund af corona, hvor integreret en del af resten af verden vi allerede er. For efterspørgslen på vores eftertragtede fisk i verden faldt, fiskernes indtægter faldt, velhavende skiturister til Maniitsoq og Kangaamiut og lystfiskere til Maniitsoq og Sisimiut kom ikke, turismen i Kangerlussuaq er gået i stå og sportsarrangementer i vores kommune som Arctic Circle Race og Polar Marathon med deltagelse fra verden over blev aflyst – arrangementer som ellers bidrager meget til kommunens indtjening og skabte god underholdning.  Vi glæder os til, at disse begivenheder igen kan finde sted og er forventningsfulde over at kunne promovere vores historie igen såsom Haabakuk fra Evighedsfjorden og Unesco Verdensarvsområdet, Aasivissuit-Nipisat, som vil øge kendskabet til Grønland ude i verden.

 

Arbejdsledige

Selvom corona har skabt problemer på forskellige måder, er arbejdsledigheden faldet meget til glæde for os. Der er færre arbejdsledige, som skal henvises til virksomheder med mangel på arbejdskraft, og selvom der er færre jobmuligheder i Maniitsoq sammenlignet med større byer, er arbejdsløsheden lav. Jeg vil gerne takke og rose vores ansatte for deres arbejde i forhold til de vellykkede projekter, virksomheder som har taget medansvar, og borgerne som har besluttet sig for at ændre deres livsstil.

 

De unge

Jeg bliver meget stolt over at se de mange unge på forskellige uddannelser, som tager til deres uddannelsessted KTI om morgenen, hvor de tager medansvar i samfundet og fremmer deres mulighed for at forsørge sig selv i fremtiden.
Jeg er ikke i tvivl om og har forventninger til, at vi i fremtiden vil komme til at se de samme unge i forskellige centrale stillinger i driften af vores land.

Med tanke på at borgere, der kan arbejde, vil blive reduceret med 10.000 om 30 år, mener jeg, at vi som forældre bør sætte flere grænser for og krav til vores børn. For i dag er der stadigvæk for mange unge uden uddannelse og arbejde, og såfremt de ikke klædes på til arbejdsmarkedet, hvem skal så forsørge de kommende ældre? For det er bekymrende, at aldersgruppen 18-29-årige udgør den største gruppe, som modtager offentlig hjælp, hvor de ellers er i den alder, som er egnet til at tage en uddannelse eller arbejde. Dette viser vigtigheden af gennem vores opdragelse at lære vores børn at arbejde.

Det er derfor, vi arbejder ihærdigt på at opnå respekt for folkeskolen fra alle. Fordi vi tror på, at ved at opnå respekt for folkeskolen, vil antallet af unge, der færdiggør deres uddannelse, stige, og dette vil resultere i, at de bliver bedre til at fastholde et arbejde. Vi mener, at det er en fejl, at man sætter sin lid til Majoriaq, mens man stadig går i folkeskolen. For såfremt engagementet er større i folkeskolen, er vi sikre på, at det ikke bliver nødvendigt at tage en uddannelsen på Majoriaq i fremtiden. For at undgå misforståelser vil jeg sige, at vi støtter dem, der tager en uddannelse på Majoriaq for at opnå redskaber til videre uddannelse. Endvidere ved vi, at det ikke er alle, som har de samme boglige færdigheder.

Jeg vil igen sige, at vi kræver mere respekt for folkeskolen, og derfor må vi som forældre kræve, at for sent fremmøde og ulovligt fravær skal være forbudt! Jeg inviterer jer til at samarbejde om at opnå et positivt kendskab til Qeqqata Kommunia på baggrund af børnenes respekt for folkeskolen. Ligesom Tønnes Kreutzmann ramte plet med sangteksten: ”Jeg er taknemlig for at få en ny dag foræret hvor jeg er sund og rask; for arbejdet er en velsignelse, så stå op og arbejd.”

 

Bevillinger for 2021

For at opnå at forældre afleverer deres børn i daginstitutionen i trygge rammer, har vi afsat midler til etablering af et vikarteam, eventuelt med udefrakommende vikarer, og vi håber, at denne ordning vil have en positiv indvirkning på vores faste personale og vores børn.

For mange beboere i en husstand i bygderne kan medvirke til utryghed hos et barn, og for at de unge kan have et liv med mere frihed, har vi besluttet os for at igangsætte byggeri af mindre lejligheder i bygderne med start i Atammik.

For at rette op på forholdende i forhold til skæmmende affald ved beboelsesejendomme og for at opnå rentabel affaldshåndtering, vil jeg takke andre kommuner og Naalakkersuisut for, at vi kunne opnå enighed om i første omgang at etablere et forbrændingsanlæg i Sisimiut. Med denne beslutning kan vi opnå mere rydelige byer og bygder samt en bæredygtig indtægtsmulighed for hele landet ved salg af fjernvarme.

 

Medansvarlighed

Kritik er en positiv gave, såfremt man er modig nok til at tage kritik konstruktivt. Selverkendelse er også en vej til at ændre sin livsstil til det bedre. Jeg vil hermed understrege, at vi i kommunen er forpligtigede til at arbejde i henhold til menneskerettighederne og lovgivningen, og at vi selvfølgelig tager påtaler alvorligt. I relation til menneskerettighederne mener jeg, at vi selv som personer har ansvar for vores forpligtigelser f.eks. at vi betaler vores husleje og følge reglerne i forbindelse med vores lejelejlighed som alle andre. Man glemmer i mange tilfælde, at man også har forpligtelser som borger.

Kort sagt: Ud over vores rettigheder skal vi også huske vores forpligtigelser.

For vores personlige adfærd, god som dårlig, påvirker samfundet og børnene på hver sin måde. Gad vide hvor mange børn og familier, som ville opnå mere glæde og en tryggere livsstil, hvis vi satte vores personlige ”behov”, som ikke er basale behov i livet, såsom alkohol, euforiserende stoffer og cigaretter til side, og hvis vi kunne stoppe med forbruget ved at erkende, at de ikke er til nytte for vores liv? Hvis vi kan opnå dette, vil det være en kæmpe sejr uden lige for vores samfund.

 

Kærlighed

En af de velkendte begivenheder i livet, som vi ikke kan komme udenom, er, at vi alle vil gå bort en dag. Vi mindes om vigtigheden af kærligheden, og at vi skulle have brugt mere tid med vores elskede, når vi kan se, at vores elskede er døden nær, eller når deres livslys pustes ud. Derfor må vi vise vores kærlighed i god tid og have et glædesfyldt liv ikke bare engang imellem, men hver dag.

 

Fremtidsvision

Lad os lige tænke over, om vores selvmedlidenhed eller mangel på selvtillid har haft en positiv indvirkning på vores liv på den ene eller anden måde. Jeg mener, at vores offermentalitet og mangel på selvtillid hindrer os i at vokse som i Kaassassuk-fortællingen. Jeg mener, at det i høj grad hindrer os i at udvikle os. Vi skal huske på, at vi er stærkere som person, end vi tror! Vi har alle evner til at skabe noget til glæde for samfundet, som der er behov for. Derfor vil jeg bede jer om at have store fremtidsvisioner, også selvom I føler, at I ikke kan opnå dem, for der er ingen grænser for fantasi – og det koster ikke noget at drømme!

F.eks. glemmer jeg aldrig, da en borger fortalte glad om at havde fået kørekort til gummiged, og vedkommende var stolt af sig selv. Jeg kunne se stoltheden i personens ansigt, og det gjorde mig virkelig glad at se. Kørekortet var bevis på, at personen havde flere evner, end han havde forestillet sig.

Derfor må vi skifte selvmedlidenhed, som slet ikke hjælper på noget, ud med selvtillid, selvaccept og selvkærlighed. Jeg mener ikke, at vi kan komme videre, når vi konstant giver andre ansvar uden selv at tage ansvar. F.eks. har Kaali Olsen skrevet en virkelig god sangtekst, som viser, at vi er stærkere, end vi tror, ”Jeg vandt, da jeg stod op igen, efter jeg var faldet. Da jeg stod op igen, uden at give op, havde jeg vundet.”

 

Godt nytår til jer allesammen!

 

Se nytårstalen på video her.