airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Valg til Kommunalbestyrelse, bygdebestyrelse og menighedsråd 2021

Tirsdag d. 6. april 2021 fra kl.09:00 til 20:00 skal der afholdes valg til kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelsen og til menigheden.
28. januar 2021

Antal medlemmer 

Antal personer der skal vælges til Kommunalbestyrelse:

 • Der skal vælges 15 medlemmer til kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia.

Antal personer der skal vælges til bygdebestyrelse:

 • Der skal vælges 3 medlemmer til bygdebestyrelse i Kangerlussuaq.
 • Der skal vælges 3 medlemmer til bygdebestyrelse i Kangaamiut.
 • Der skal vælges 5 medlemmer til fællesbygdebestyrelse i Sarfannguit - Itilleq.
 • Der skal vælges 5 medlemmer til fællesbygdebestyrelse i Atammik - Napasoq.

Antal stillere til valglisten:
Til personer som stiller op til kommunalbestyrelsen, udenfor partier samt kandidatforbund:

I henhold til § 17, stk. 1 skal anmeldelse af kandidater, som opstiller uden for et opstillingsberettiget parti være underskrevet af mindst 10 personer af valgkredsens vælgere som stillere. Underskrifterne kan fremgå enten på selve anmeldelsen eller på genparter af denne.

Valg til bygdebestyrelsen:
I henhold til § 65. Anmeldelse af kandidater skal være indgivet til afstemningslederen i bygden senest kl. 12.00 den 14. dag forud for valget.
Stk. 2 Med hensyn til kandidatanmeldelse m.v. finder reglerne i §§ 14-21 tilsvarende anvendelse.

Valg til menigheden:
I henhold til § 74, stk. 3 skal der være mindst 5 stillere for hver kandidat. Kun personer, der har valgret til menighedsrepræsentationen, kan være stillere.

Den gældende lov er Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.

Tidsfrist for aflevering af valglister 

Til kandidater for Kommunalbestyrelsen:
Anmeldelse af kandidater sker ved udfyldning af valgliste. Meddelelsen skal afleveres til til valgbestyrelsen senest den 23. februar 2021, kl. 12:00.

Hent udfyldningsskemaet som kandidat til Kommunalbestyrelsesvalget 
"KANDIDATANMELDELSE til kommunalbestyrelsesvalget (1)"

Hent udfyldningsskemaet til partikandidater til Kommunalbestyrelsesvalget
"PARTILISTEANMELDELSE til kommunalbestyrelsesvalget (2)"

Til kandidater til bygdebestyrelser:
Anmeldelse af kandidater skal være indgivet til afstemningslederen i bygden senest den 23. marts 2021 kl. 12.00, og det sker ved udfyldning af anmeldelsesskemaet.

Til kandidater til valg af menigheden:
Anmeldelse af kandidater til menigheden sker ved udfyldning af anmeldelsesskemaet. Anmeldelse af kandidater skal være indgivet afstemningslederen senest den 9. marts 2021, kl. 12:00.

Valgdag og valgsteder 

Fastsættelse af dato til valget:
Valg til Kommunalbestyrelse, Bygdebestyrelse samt til menigheden sker den 6. april 2021, i tidsrummet kl. 9:00 til 20:00.

Valgsteder og afstemningsledere:

Sted (by/bygd)

Valgsted

Afstemningsleder

Sisimiut

Taseralik

Nike Berthelsen

Sarfannguit

Borgerservice

Jakobine Jonathansen

Itilleq

Borgerservice

Piitaaraq Sigurdsen

Maniitsoq

Forsamlingshus

Aalipaaraq Kreutzmann

Kangaamiut

Borgerservice

Louisannguaq Rosing

Napasoq

Borgerservice

Hansine Møller

Atammik

Borgerservice

Lea Poulsen

Kangerlussuaq

Borgerservice

Vivi S. Grønvold


Hvem har valgret? 

Enhver der opfylder nedennævnte har valgret:

Enhver der på valgdagen er fyldt 18 år.

 • Har fast bopæl i Qeqqata Kommunia seneste 6 uger før valget.
 • Har dansk indfødsret.
 • Har fast bopæl i Grønland mindst 6 måneder, eller har boet i rigsfællesskabet mindst 3 år og har fast bopæl mindst i 6 måneder i Grønland før valget.

Du har mulighed for at søge om bevarelse af valgret, hvis du har opfyldt nedennævnte:

 • Opholder sig udenfor Grønland i uddannelsesøjemed.
 • Opholder sig udenfor Grønland af helbredsmæssige årsager.
 • Opholder sig i Danmark i forbindelse med udførelse af hvervet som folketingsmedlem.
 • Opholder sig i udlandet som repræsentant for Grønlands Selvstyre.
 • Opholder sig udenfor Grønland og kan sidestilles til ovennævnte.

Ansøg om valgbevarelse ved at udfylde den (6), og sendes til qeqqata@qeqqata.gl