airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qeqqata Kommunia styrker samarbejdet med forældre

Qeqqata Kommunia ønsker en åben dialog og et tæt samarbejde med forældre for at fremme børn og unges sundhed og trivsel.
10. februar 2021

Qeqqata Kommunia, Center for Folkesundhed og Paarisa inviterede i samarbejde med skolerne til forældremøde om, hvordan man kan samarbejde om at forebygge uhensigtsmæssig adfærd og styrke børnenes deltagelse i gode sunde fællesskaber. I uge 3 blev der afholdt forældreaftener på de tre folkeskoler i Maniitsoq og Sisimiut, hvor alle forældre med børn i 5.-10. klasse var inviteret. I alt deltog omkring 350 forældre fordelt over 9 årgangsopdelte arrangementer. For at give flere forældre mulighed for at deltage var der arrangeret aftensmad og børnepasning.

Ved forældreaftenerne blev resultaterne af den helt nye HBSC-undersøgelse, som blev gennemført blandt alle 5.-10. klasser fra Qeqqata Kommunia i august, fremlagt for forældrene. 

”Det er en kæmpe styrke, at vi nu har præcise og lokale data. På baggrund af undersøgelsen kan vi se, at de fleste elever på skolerne i hele Qeqqata Kommunia har det godt og trives. Data viser dog også helt tydeligt, at den mest udbredte rygedebut er i 7.-8. klasse, at mobning især forekommer i 5.-6. klasse, og at det kun er cirka halvdelen af eleverne, der er fysisk aktive hver dag. Samtidig ved vi, at for at fremme trivsel og sundhed blandt børn skal forebyggende indsatser tage udgangspunkt i lokale styrker og værdier. Det skal være respekten for borgerne, lokalsamfundet og stedets unikke ånd, der er grundlaget for det forebyggende arbejde.
Det er udgangspunktet for vores forskning fremadrettet,” siger forskningskoordinator ved Center for Folkesundhed, Ingelise Olesen.

Den nationale forebyggelsesenhed Paarisa deltog i forældreaftenen og præsenterede forslag til, hvad man som forælder kan gøre for at hjælpe sit barn med at undgå rusmidler og hvordan børn kan blive en del af gode sunde fællesskaber. 

”Vi ved, at forældre kan gøre en stor og positiv forskel for børns sundhed og trivsel ved at bruge tid sammen med deres børn og ved at støtte dem i at gå til organiserede fritidsaktiviteter. Undersøgelser viser, at dette blandt andet resulterer i, at børnene i højere grad fravælger alkohol og tobak,” siger Faglig leder i Paarisa, Tina Evaldsen.

På baggrund af fremlæggelserne drøftede forældrene fra hvert klassetrin de emner, som de fandt vigtigst for klassens trivsel. Drøftelserne resulterede i en række forældreaftaler omkring trivsel, sundhed og rusmiddelbrug, som forældrene underskrev på aftenen. 

Forældre, som ikke deltog på aftenen, inviteres til skolen for at underskrive aftalen. Formålet med forældreaftalerne er at sikre et godt samarbejde mellem forældre og medvirke til en god kommunikation omkring børnene. Det har stor betydning, at forældrene imellem kan samarbejde om at lave fælles aftaler, der sikrer gode og trygge rammer i børnenes dagligdag og for deres samvær med hinanden. Et godt forældresamarbejde kan blandt andet være med til at forebygge mobning og brug af rusmidler, og det kan medvirke til at skabe tryghed og trivsel for både børn og voksne. 

”Jeg er glad for, at så mange forældre deltog ved mødet. Det viste, hvor meget forældrene værdsætter vores børns sundhed, og det er jeg selvfølgelig glad for. Vi håber også, at vi ved at samarbejde kan opnå, at vores børn bliver kendte i hele landet for ikke er være brugere af tobak og euforiserende stoffer og for at respektere hinandens diversitet,” siger Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia.

Forældreaftenen blev afholdt som en del af Qeqqata-modellen i samarbejde med Paarisa og Center for Folkesundhed i Grønland. Denne model er inspireret af Islands arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme, hvor målet er at fremme børn og unges trivsel og sundhed samt nedbringe forbruget af rusmidler og tobak.


HBSC skolebørnsundersøgelsen Health Behavior in School-aged Children (HBSC) er en international spørgeskemaundersøgelse om skolebørns sundhed og sundhedsvaner,
som foretages hvert 4. år. Undersøgelsen støttes af verdenssundhedsorganisationen WHO.

96% af eleverne i 5.-10. klasse i Qeqqata Kommunia besvarede undersøgelsen i 2020.


For yderligere information kontakt:
Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
E-mail: mabe@qeqqata.gl
Tlf: 86 73 00

Johanne Bladt Vammen, Projektleder i Qeqqata Kommunia
E-mail: jova@qeqqata.gl
Tlf: 86 73 13

Tina Evaldsen, Faglig leder i Paarisa
E-mail: tiev@nanoq.gl
Tlf: 56 55 09

Ingelise Olesen, Forskningskoordinator ved Center for Folkesundhed
E-mail: uniiole@uni.gl
Tlf: 56 46 40