airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Oprydning og byforskønnelse i Kangerlussuaq

I år sætter Qeqqata Kommunia fokus på oprydning og byforskønnelse i Kangerlussuaq.
Kommunen sætter på den baggrund forskellige personlige effekter til fremlysning i tre måneder.
23. marts 2021
Kommunen er startet med at rydde op uden for kommunens egne bygninger og arealer. Bygdebestyrelsen har afsat penge af til bygdeforskønnelse, i form af blandt andet mere kunst inde i bygden, og til restaurering af i forvejen kunst på maleri på sten mod gl. lejr samt øst for dumpen.

Qeqqata Kommunia håber, at borgerne og virksomhederne også vil støtte op om tiltaget om oprydning og hjælpe med at rydde op og forskønne Kangerlussuaq.

Qeqqata Kommunia har foretaget en registrering af muligvis skrotbare biler, joller, cykler og diverse i Kangerlussuaq. Med henvisning til Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet, § 36, kan kommunen bortskaffe genstande når de har været fremlyst i 3 måneder.
Fremlysningsperioden starter 19.03.2021 og slutter 19.06.2021.

Fremlysningen foregår ved, at der er lagt en mappe frem på skranken hos Borgerservice Kangerlussuaq. I mappen er fotos og oplysninger om de fremlyste ting. Folk kan møde op hos Borgerservice og gennemse mappen. Genkender man sine ting på et foto, kan man skrive sig på som ejer.

Borgerservice åbningstid er mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 10.00 – 15.00
Efter 3 måneder forbeholder kommunen sig ret til at fjerne de fremlyste genstande, uden erstatning for evt. tidligere ejer.
Mød op og kig i mappen, måske er det din jolle, bil, cykel eller anden ting, der er fremlyst. Hvis du ikke reagerer, så mister du den.

§ 36. Kommunalbestyrelsen forestår bortskaffelsen af affald og afgør, om et stof eller en genstand kan betragtes som affald. Bortskaffelsen af biler, både, skibe, snescootere og lignende større genstande kan først ske, når disse har været fremlyst i mindst 3 måneder.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter at den i stk. 1 nævnte afgørelse er truffet, sælge eller holde auktion over sådanne genstande for at dække omkostningerne ved håndtering og bortskaffelse af genstandene.