airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Røgfri kommune

Jeg glemmer aldrig dengang en lægestuderende fra Danmark som var på ferie i Sisimiut der fortalte mig, at pågældende var meget forbavset over at havde set et barn der ryger.

For det er rigtigt. Det er ikke normalt at børn ryger. Desværre har en sundhedsundersøgelse af skoleelever vist, at elever i 7.-8. klasse starter med at ryge og ved overgangen til 9.-10. klasse stiger antallet markant, dvs. 30 % af 15-16 årige ryger dagligt. Folkesundhedsundersøgelsen viste, at jo ældre borgerne bliver, jo flere rygere er der, dvs. 62 % af 15-24 årige ryger til dagligt.
20. maj 2021

Under Finansloven kan man læse, at der i vores lille samfund, med kun 56.000 borgere, forventes en indtægt på 146 mio. kr. på tobaksafgifter. Bemærk at dette kun er afgifter.

Kommunalbestyrelsen ønsker at ændre dette! Vi ønsker at opnå, at Qeqqata er den kommune i vores land med færrest forbrugere af tobak. Derfor har vi i den nye koalition i Kommunalbestyrelsen udarbejdet en aftale om, at der i alle kommunale virksomheder, inklusive daginstitutioner, skoler, alderdomshjem, plejepersonale, vejarbejdere og ansatte inden for administration indføres rygeforbud under arbejdstid fra den 1. maj 2022.

Begrundelsen herfor er, at man håber at andelen af unge ikke-rygere øger i takt med at synligheden af rygere mindskes. Vi har omkring 1.300 ansatte i kommunen, så vi håber selvfølgelig, at borgerne i kommunen mindsker deres tobaksforbrug på baggrund af vores beslutning. Videre håber vi at blive kendt for at føre en sund livsstil og i fremtiden at være det samfund med det laveste tobaksforbrug i vores land.

Beslutningen træder først i kraft om et år, da vi er bekendte med sværhedsgraden med at bryde gamle vaner, især usunde vaner og fordi vi anser det som vigtigt, at der skal være tid til at arrangere rygestopkurser.

Jeg håber dette tiltag medfører, at tobak og skodder vil være mindre synlig i vores kommune i de kommende fire år.

 

Af: Malik Berthelsen, borgmester