airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kørsel i byzone og vandspærrezone

Et helårs-kørespor gennem vandspærrezonen kan åbne store muligheder for både erhverv og private, som derved nemt kan komme ud i baglandet og have aktiviteter der. Både fritidsaktiviteter og virksomheders turistaktiviteter, som kan give indtægter til landet. Derfor bruger kommunen meget tid og arbejde på dette.
4. august 2021

Et helårs-kørespor gennem vandspærrezonen kræver en tilladelse fra Naalakkersuisut. En betingelse er dog at vi kan styre kørslen, så der kun køres i det spor og med den type køretøjer vi forhåbentlig får tilladelse til. Desværre har kommunen et stort problem med ulovlig kørsel i vandspærrezonen. Den ulovlige kørsel kan være medvirkende til at Qeqqata Kommunias vejprojekt kan blive forsinket unødigt.
Vandspærrezonen er nemlig meget sårbar, da vandkvaliteten kan lide skade af olieudslip og forkert brug af terrænet.

Hvad er tilladt i vandspærrezonen:
Der må køres med snescooter og pistemaskine vinter i tilladte spor. Men først når ruten er afmærket med pæle.

Der må være skiløb og vandreture.

Kørsel i byområdet og øvrige byzone:
Det er tilladt at køre på anlagte asfalt- og grusveje. Desuden har kommunen ret til at udlægge spor i by og byzone til snescootere, arbejdskørsel mm. Sporene kan ses i ”Regulativ for arbejdskørsel og kørsel med snescootere i Sisimiut Kommune 1998”.

Henstilling til alle i Sisimiut og alle der færdes i vandspærrezonen:
Undlad ulovlig færdsel i vandspærrezonen. Det kan gå ud over os alle.
Det kan koste bødestraf at blive grebet i ulovlig kørsel i vandspærrezonen.