airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig bekendtgørelse

Bekendtgørelse af Kommuneplantillæg nr. 62, Område til handicapinstitution og handicapboliger centralt i Maniitsoq
13. august 2021

Kommuneplantillæg nr. 62 til kommuneplan 2012 – 2024 for Qeqqata Kommunia er godkendt endeligt af Borgemesteren på vegne af Kommunalbestyrelsen den 12. august 2021, hvilket hermed bekendtgøres.

Kommuneplantillægget er tilvejebragt for at imødekomme et aktuelt projekt vedrørende etablering af en national handicapinstitution i Maniitsoq. Delområde 700-A7 udlægges til handicapboliger, og delområde 700-C7 udlægges til handicapinstitution samt en offentlig parkeringsplads.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 02.06.2021 til og med 02.08.2021. De modtagne bemærkninger er blevet taget til overvejelse, men har ikke givet anledning til væsentlige ændringer.

Planen kan ses på Qeqqata Kommunias digitale kommuneplan  https://pilersaarut.qeqqata.gl/ eller udleveres ved henvendelse til Qeqqata Kommunia, Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen.

Læs mere om bekendtgørelsen her