airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Hæders- og Ærespris 2021

Hvem skal have årets Hæders -og Ærespris?
11. oktober 2021

Hæderspris 2021 for Sisimiut (sammen med Sarfannguit, Itilleq og Kangerlussuaq) 

Vi nærmer os nu årets sidste måned, og siden 1984 har der været tradition for, at Sisimiut kommunalbestyrelse uddeler hæderspris til een eller flere indstillede personer.

Hædersprisen uddeles i form af et diplom ledsaget af en pengegave fra "Fonden for Sisimiut Kommunes Hæderspris".

Fondens formål er at skænke Sisimiut Kommunes hæderspris til personer, som gennem særlig fortjenstfuld indsats har udvist interesse, flid og initiativ indenfor Sisimiut Kommune (Sarfannguit, Itilleq og Kangerlussuaq), og uddeling af hæderspris sker een gang om året efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser, ligesom kommunalbestyrelsen fastsætter hædersprisens antal og pengegavens størrelse.

Hædersprisen vil atter blive uddelt i år, og i den anledning skal kommunalbestyrelsen herved opfordre enkeltpersoner, foreninger samt organisationer om at være med til at vælge hædersprismodtagerne i 2021 og fremkomme med velbegrundede indstillinger til kommunalbestyrelsen.

Det skal indskærpes, at individuelle personlige indstillinger ikke kan komme i betragtning, d.v.s. at man ikke kan indstille sig selv, samt at den der indsender forslag, ikke må foreslå ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn.

Forslagene skal være kommunalbestyrelsen i hænde senest mandag den 15. november 2021.

Tildeling af hæderspris vil ske i december måned.

Ærespris 2021 for Maniitsoq (sammen med Kangaamiut, Napasoq og Atammik) 

Vi nærmer os nu årets sidste måned, og siden 1989 har der været tradition for, at Maniitsoq kommunalbestyrelse uddeler ærespris til en eller flere indstillede personer.

Æresprisen uddeles i form af et diplom ledsaget af en pengegave fra "Fonden for Maniitsup Kommunea´s Ærespris".

Fondens formål er at skænke Maniitsup Kommunea´s ærespris til personer, som gennem særlig fortjenstfuld indsats har udvist interesse, flid og initiativ indenfor Maniitsup Kommunea, og uddeling af ærespris sker een gang om året efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser, ligesom kommunalbestyrelsen fastsætter æresprisens antal og pengegavens størrelse.

Æresprisen vil atter blive uddelt i år, og i den anledning skal kommunalbestyrelsen herved opfordre enkeltpersoner, foreninger samt organisationer om at være med til at vælge æresprismodtagerne i 2021 og fremkomme med velbegrundede indstillinger til kommunalbestyrelsen.

Forslagene skal være kommunalbestyrelsen i hænde senest mandag den 15. november 2021.

Tildeling af ærespris vil ske i december måned.

Med venlig hilsen
Malik Berthelsen, Borgmester