airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Huslejeregulering 2022

Huslejeregulering for 2022 godkendt af et flertal i kommunalbestyrelsen
8. november 2021

Således er det blevet godkendt at huslejen reguleres med 2 procent på bestemte boligafdelinger (se bilag).

Under kommunalbestyrelsens ordinære møde den 28. Oktober, har et flertal I kommunalbestyrelsen I Qeqqata Kommunia godkendt indstillingen fra A/S boligselskabet INI om regulering af huslejen for 2022.

Borgmester, Malik Berthelsen (S) understreger at Qeqqata Kommunia igennem årene har reguleret huslejen løbende, og at man dermed undgår store huslejestigninger:

- I Qeqqata Kommunia finder vi det vigtigt at borgerne skal sikres adgang til gode boliger. Derfor har vi igennem årene sørget for at have tilstrækkeligt med midler til vedligeholdelse af boligerne, blandt andet igennem regulering af huslejen, også set I lyset af pris- og lønudviklingen.

  • Ved at vi løbende har sørget for at få reguleret huslejepriserne kan vi, også denne gang, undgå store huslejestigninger. Jeg er derfor godt tilfreds med at et flertal I kommunalbestyrelsen har sikret at vi fortsat fastholder vores politik på området, understreger borgmesteren.

Gode og betryggende boliger
Borgmester Malik Berthelsen understreger at det forhold at en 2 procents stigning i de berørte boligafdelinger samt det forhold at Qeqqata Kommunia er den kommune der har mindst renoveringsefterslæb, sammenlignet med andre kommuners samt selvstyrets renoveringsefterslæb, ikke skal være nogen sovepude:
- Selvfølgeligt ville vi helst undgå renoveringsefterslæb, men jeg kan med tilfredshed konstatere at vores kommune er den kommune der har mindst efterslæb, for de seneste tal viser at, ud af de samlede Kommuners renoveringsefterslæb på omkring 1,1 milliarder kroner, og Selvstyrets renoveringsefterslæb på omkring 1,8 milliarder kroner, så var Qeqqata Kommunias efterslæb I 2016 på omkring 82 millioner kroner. Dette viser at vi ved konsekvent at følge pris- og lønreguleringerne I huslejefastsættelsen har udvist en realistisk og ansvarlig og ikke mindst forsvarlig politik på området, siger borgmester Malik Berthelsen.

Følgende boligafdelinger vil blive berørt af huslejereguleringen:

Sisimiut:

Najugaqarfik 08-268: Kussangasoq, Ujaqqerivik, Narsannguaq, Umiivitsiaq, Niviarsiaq, Salliaq, Qeeqi blok 1-8 aamma blok 12-14, Tuapannguanut blok 1-10.

Maniitsoq:

Ungusivik B-1260 – B-1271

Qaqqaralak B-550

Illunnguit B-598

Annertusooq B-1057 – B-1066

Annertusooq B-987, B-988, B-989, B-990, B-993 & B-994

Niels Lyngep Aqq.  B-961 – B-963 

Ældrevenlige boliger:

Niels Lyngep Aqq B-1010

Annertusooq B-1399

Annertusooq B-1378 – B1380