airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Midlertidig alkoholforbud forlænget frem til 1. februar 2022

26. januar 2022

Midlertidig forbud mod salg af alkohol i Qeqqata Kommunia forlænget

Naalakkersuisut har nu meldt ud om at få forlænge restriktionerne for salg og udskænkning af alkohol, hvilket betyder at værtsthusene i landet fortsat skal lukke udskænkning klokken 22:00.

Fra Qeqqata Kommunia ønskes det tilsvarende at forlænge det midlertidige forbud mod salg af alkohol I samme tidsperiode, nemlig til og med 1. februar 2022.

Borgmester Malik Berthelsen (S) har derfor sendt en anmodning til Naalakkersuisut og fået godkendt at få forlænget det midlertidige lukning, især set i lyset af at der i den kommende vil være en række udbetalinger, nemlig lønudbetalinger samt feriepengeudbetalinger. Borgmesteren begrunder anmodningen til Naalakkersuisut således:

- Vores begrundelse herfor er, at det især med hensyn til lønningsdag kan være druk i hjemmene efter værtshusene er lukket og da vi i den forbindelse er bange for evt. husspektakler i hjemmene. Ud over det har Regionslægen ligeledes rettet henvendelse til kommunen med ønske om forlængelse af lukningsperioden.

Ud over sammenfaldet af udbetalingerne, som i sig selv, igennem øget alkoholindtagelse, øger risikoen for husspektakler, vold, berusere, gadeuorden, seksuelle overgreb, spirituskørsel, ambulanceudrykninger og alkoholrelaterede sundhedsydelser fra sundhedsvæsenet, skal det også huskes at der p.t. foregår en stor smittespredning med covid-19 overalt i landet:

- Det er yderst vigtigt at give sundhedsvæsenet lidt arbejdsro I kølvandet på den store smittespredning, der også pågår I vores kommune. Det er altså ikke kun på politisk plan, ønsket om det midlertidige alkoholforbud i Qeqqata Kommunia har udløst en anmodning om forlængelse af forbuddet. Her vælger kommunen at lytte til sundhedsvæsenet der ønsker forlængelse, ligesom politimesteren på vegne af politiet i Grønland også appellerer til overvejelser om indførsel af forbud mod salg af alkohol i en kortere periode uddyber borgmester Malik Berthelsen (S).

Dermed er der for Qeqqata Kommunias vekommende forlængelse af midlertidig lukning af salg og udskænkning af alkohol til og med  tirsdag den 1. Februar 2022.

Borgmester Malik Berthelsen håber at borgere i Qeqqata Kommunia vil udvise forståelse.